วิธีการปรับพอร์ตการลงทุนในหุ้นเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจแปรปรวน

ความสำคัญของการปรับพอร์ตการลงทุน

ในยามที่เศรษฐกิจผันผวนดั่งเรือที่โคลงเคลงท่ามกลางคลื่นลมแห่งความไม่แน่นอน นักลงทุนหลายคนอาจสับสนว่าเมื่อใดคือจังหวะที่เหมาะสมในการปรับพอร์ตการลงทุน

 • ความจริงก็ คือ ความผันผวนทางเศรษฐกิจเป็นวัฏจักรที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวหรือเติบโตเต็มที่ ล้วนส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ในพอร์ตของเราทั้งสิ้น เพียงแต่ผลกระทบนั้นจะออกมาในทางบวกหรือลบต่างหากที่แตกต่างกัน
 • ดังนั้น แทนที่จะหวาดกลัวจนไม่กล้าลงทุน หรือยึดติดกับสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำจนเกินไป สิ่งสำคัญคือการวางกลยุทธ์เพื่อรับมืออย่างรอบคอบ ด้วยการติดตามปัจจัยเสี่ยงและข่าวสารที่อาจส่งผลต่อสินทรัพย์ในพอร์ตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 • โดยหลักการแล้ว เราควรปรับพอร์ตเมื่อเห็นว่าเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ที่ถือครองจนเสียสมดุล ทำให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือมีความเสี่ยงในระดับที่ไม่อาจยอมรับได้

การปรับพอร์ตสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

 • Overweight คือ การเพิ่มสัดส่วนในสินทรัพย์บางประเภท และลดสัดส่วนในสินทรัพย์ประเภทอื่นลงเพื่อชดเชย เช่น เพิ่มสัดส่วนหุ้นในประเทศ และลดสัดส่วนหุ้นต่างประเทศ
 • Underweight คือ การลดสัดส่วนในสินทรัพย์บางประเภท และเพิ่มสัดส่วนในสินทรัพย์อื่นแทน เช่น ลดพันธบัตร เพิ่มหุ้นในประเทศ

การเลือกจังหวะปรับพอร์ตก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยต้องพิจารณาว่าสินทรัพย์ใดมีแนวโน้มโตและให้ผลตอบแทนดีในภาวะเศรษฐกิจขณะนั้น ควบคู่ไปกับปัจจัยส่วนตัวของนักลงทุน เช่น อายุ และเป้าหมายผลตอบแทนที่คาดหวัง”

 • การปรับพอร์ต คือ การปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับความเสี่ยงและโอกาสที่เปลี่ยนไปของเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับสถานการณ์ของนักลงทุนเอง
 • การปรับพอร์ตบ่อยเกินไปโดยไม่จำเป็นก็อาจเป็นดาบสองคม เพราะอาจทำให้เสียค่าธรรมเนียมและพลาดจังหวะการลงทุนได้เช่นกัน 

ดังนั้น สิ่งสำคัญ คือ การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ และวางแผนปรับพอร์ตอย่างเป็นระบบต่างหากที่จะช่วยให้เรือแห่งการลงทุนแล่นฝ่าคลื่นลมไปสู่ฝั่งฝันได้อย่างมั่นคงในที่สุด

วิธีการปรับพอร์ตการลงทุนที่ดี เพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจ

ในยามที่เศรษฐกิจผันผวนดุจดั่งเรือที่โคลงเคลงกลางมหาสมุทรแห่งความไม่แน่นอน นักลงทุนจำเป็นต้องปรับพอร์ตหุ้นให้สอดรับกับคลื่นลมที่เปลี่ยนแปรไป เพื่อให้เรือแห่งการลงทุนแล่นไปถึงฝั่งฝันแห่งผลตอบแทนได้อย่างปลอดภัย

การปรับพอร์ตหุ้นให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน สามารถทำได้ดังนี้

เพิ่มสัดส่วนหุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากวัฏจักรเศรษฐกิจ (Cyclical stocks)

 • ในยามเศรษฐกิจฟื้นตัว ควรเพิ่มสัดส่วนหุ้นในกลุ่ม Cyclical ที่จะได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายที่สูงขึ้น เช่น กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ 
 • เนื่องจากรายได้ของบริษัทเหล่านี้จะปรับตัวขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสปรับขึ้นตาม
 • ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจชะลอตัวหรือถดถอย ก็ควรลดสัดส่วนในกลุ่ม Cyclical ลง เพราะรายได้และกำไรของบริษัทจะลดลงตามกำลังซื้อที่หายไป ส่งผลกดดันต่อราคาหุ้น

เพิ่มสัดส่วนหุ้นในกลุ่มป้องกันความเสี่ยง (Defensive stocks)

 • ในยามเศรษฐกิจถดถอย ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะลดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น แต่ยังคงต้องใช้จ่ายในสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 
 • ธุรกิจในกลุ่ม Defensive เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ส่วนตัว ยารักษาโรค ฯลฯ จึงยังคงมีรายได้ที่ค่อนข้างคงที่ไม่หายไปตามเศรษฐกิจ
 • การเพิ่มสัดส่วนในกลุ่ม Defensive stocks ไว้ในพอร์ต จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด เพราะราคาหุ้นกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะผันผวนน้อยกว่า ซึ่งจะช่วยพยุงพอร์ตในยามที่หุ้นกลุ่มอื่นๆ ร่วงหนัก

เพิ่มสัดส่วนเงินสดหรือสินทรัพย์ปลอดภัย

 • ในช่วงที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนสูง ทั้งจากสงครามการค้า วิกฤตการเมือง หรือโรคระบาด ฯลฯ 
  • การมีเงินสดสำรองหรือสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตรรัฐบาล เงินฝาก กองทุนตลาดเงิน ฯลฯ ไว้ในพอร์ตสูงขึ้นก็เป็นทางเลือกที่ดี
  • เงินสดจะช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ต และยังเป็น “กระสุน” ให้เราสามารถเข้าซื้อหุ้นได้ในจังหวะที่ตลาดปรับตัวลดลงมาก ๆ 
 • การมีสภาพคล่องสำรองไว้ จะทำให้เรามีแต้มต่อเหนือนักลงทุนที่ขาดเงินลงทุน หรือต้องขายหุ้นออกไปในราคาต่ำเพื่อชดเชยผลขาดทุน

ปรับสัดส่วนการลงทุนระหว่างประเทศ

 • หากเศรษฐกิจไทยชะลอตัว แต่เศรษฐกิจโลกหรือภูมิภาคอื่นๆ ยังเติบโตได้ดี การเพิ่มสัดส่วนหุ้นต่างประเทศหรือกองทุนหุ้นต่างประเทศในพอร์ตขึ้น จะช่วยโอบอุ้มผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ต บนหลักการกระจายความเสี่ยงไปในตลาดที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า
 • ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง แต่เศรษฐกิจโลกอ่อนแอ การนำเงินกลับมาลงทุนในประเทศบ้าง ก็อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพื่อจับจังหวะผลตอบแทนที่ดีกว่าจากเศรษฐกิจในบ้าน

ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิด

 • ภาวะเศรษฐกิจผันผวนเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน มีเหตุการณ์สำคัญๆ ที่กระทบต่อตลาดเกิดขึ้นตลอดเวลา นักลงทุนจึงจำเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและข่าวสารอย่างใกล้ชิด
 • การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เราเห็นความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุนที่ปรากฏขึ้น สามารถคาดการณ์แนวโน้มและปรับพอร์ตให้ทันต่อเหตุการณ์ ไม่ใช่ปล่อยให้พอร์ตค้างอยู่แบบเดิม และโดนความเปลี่ยนแปลงบีบให้ต้องเจ็บตัว

ยกตัวอย่าง การปรับพอร์ตหุ้น โดยเพิ่มสัดส่วนหุ้น ในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากวัฏจักรเศรษฐกิจ (Cyclical stocks)

 • สมมติว่าเรากำลังจัดพอร์ตการลงทุนในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว โดยมูลค่าพอร์ตรวมอยู่ที่ 1,000,000 บาท เราอาจปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Cyclical เพิ่มขึ้นจากเดิม 20% เป็น 30% ของพอร์ตรวม
 • หมายความว่า จากเดิมที่เรามีเงินลงทุนในหุ้นกลุ่ม Cyclical อยู่ 200,000 บาท (ร้อยละ 20 ของ 1,000,000) เราจะเพิ่มสัดส่วนเป็น 300,000 บาท (ร้อยละ 30 ของ 1,000,000)
 • ทั้งนี้เราอาจเลือกลงทุนเพิ่มในหุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น บริษัทผลิตเครื่องสำอาง หรือบริษัทจำหน่ายสินค้าแฟชั่น ซึ่งจะได้อานิสงส์จากกำลังซื้อที่สูงขึ้นเมื่อผู้บริโภคมีความมั่นใจมากขึ้นในภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว
 • หรือเราอาจเพิ่มสัดส่วนในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง จาก 10% เป็น 15% ของพอร์ต เพื่อรับอานิสงส์จากความต้องการซื้อบ้านและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มักจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขยายตัว
 • ในทางกลับกัน หากเรามองว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว เราอาจลดสัดส่วนหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว เช่น โรงแรม สายการบิน จาก 15% ของพอร์ต เหลือเพียง 5% เพื่อลดความเสี่ยงจากรายได้ที่อาจลดลงหากนักท่องเที่ยวลดการเดินทางท่องเที่ยวลงในช่วงเศรษฐกิจถดถอย
 • การปรับพอร์ตเช่นนี้จะช่วยให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงขาขึ้น และจำกัดความเสี่ยงในช่วงขาลง โดยเราต้องคอยวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและปรับพอร์ตให้สอดคล้องเสมอ เพื่อให้การลงทุนมีประสิทธิภาพสูงสุด

กราฟวงกลมแหวน (Doughnut chart) แสดงการกระจายสัดส่วนพอร์ตการลงทุนที่ปรับตามสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว

 • Cyclical Stocks (30%): ปรับเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 30% เพื่อให้สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
 • Luxury Goods (15%): สัดส่วนนี้สะท้อนถึงการลงทุนในหุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัว
 • Real Estate & Construction (15%): สัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นเพื่อรับประโยชน์จากการเติบโตของกลุ่มนี้ที่มักจะปรากฏในช่วงเศรษฐกิจขยายตัว
 • Other (40%): รวมถึงหมวดหมู่อื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกขยายในการปรับสัดส่วน

ตัวอย่างการวางแผนปรับพอร์ตการลงทุนให้กลับมาอยู่ในสัดส่วนเดิม

 • นักลงทุน A มีแผนลงทุนสำหรับเกษียณอายุในอีก 15 ปีข้างหน้า โดยเลือกลงทุนหลักในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงระดับ 4 – 6 คิดเป็น 80% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด 
 • ใช้ 20% สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง เพื่อสร้างความหลากหลายและความสมดุลในพอร์ต
 • หลังจากลงทุนไป 3 ปี ผลตอบแทนจากกองทุนรวมได้เติบโตอย่างรวดเร็ว 
 • จนทำให้สัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมเพิ่มขึ้นเป็น 90% ของพอร์ตการลงทุน 
 • ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ลดลงเหลือเพียง 10% ทำให้ความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ
 • เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ตั้งเป้าหมายไว้ นักลงทุน A จำเป็นต้องทำการปรับพอร์ตการลงทุน ซึ่งหมายถึงการขายส่วนหนึ่งของกองทุนรวมที่มีผลตอบแทนสูงเพื่อลดสัดส่วนลงไปเป็น 80% และใช้เงินที่ได้จากการขายนั้นซื้อตราสารหนี้เพิ่มเติม เพื่อกลับมาถึงสัดส่วนการลงทุนเดิมที่ 20% นี้จะช่วยรักษาระดับความเสี่ยงที่ต้องการและเพิ่มโอกาสในการรักษาผลตอบแทนระยะยาวที่มั่นคง

กราฟด้านบนแสดงถึงการปรับสัดส่วนการลงทุนของนักลงทุน A ตามระยะเวลาที่ผ่านไป

 • Year 0: คือจุดเริ่มต้นของการลงทุน โดยนักลงทุน A มีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวม (Equity Funds) 80% และในตราสารหนี้ (Debt Instruments) 20%
 • Year 3: หลังจาก 3 ปีของการลงทุน กองทุนรวมมีผลตอบแทนสูงจนสัดส่วนในพอร์ตเพิ่มขึ้นเป็น 90% ในขณะที่สัดส่วนของตราสารหนี้ลดลงเหลือ 10%
 • After Adjustment: นักลงทุน A ได้ทำการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อนำสัดส่วนกลับมายังสัดส่วนเดิมที่ตั้งไว้ เป็นกองทุนรวม 80% และตราสารหนี้ 20%

สรุป

การลงทุนในหุ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนนั้น แม้จะเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอน แต่หากนักลงทุนมีการปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับวัฏจักรเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม เลือกกระจายความเสี่ยงไปยังหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากภาวะนั้นๆ ป้องกันความเสี่ยงด้วยสินทรัพย์ปลอดภัย พร้อมทั้งเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับเปลี่ยนพอร์ตให้ทันต่อทุกความเปลี่ยนแปลง ก็จะสามารถฝ่าคลื่นลมแห่งความผันผวนนี้ไปได้อย่างปลอดภัย

การลงทุนเปรียบได้กับการเดินทาง ที่แม้จะต้องพบเจอกับอุปสรรคนานัปการ แต่หากเรามีแผนที่ที่ดี มีเข็มทิศคอยนำทาง และมีไหวพริบปรับตัวตามสภาพแวดล้อมเสมอ เราก็จะสามารถเดินทางผ่านทุกอุปสรรคจนไปถึงปลายทางแห่งผลตอบแทนอันงดงามได้อย่างแน่นอน

10 อันดับ หุ้นไทย ที่มีผลตอบแทนดีที่สุดในช่วงเวลา 1 ปีย้อนหลัง

“10 อันดับหุ้นไทย 1 ปีย้อนหลัง 1 เมษายน 2566 – 21 เมษายน 2567 โดยไม่รวม Warrant ไม่รวมหุ้นกระดานต่างประเทศ (F) ไม่รวม Derivative Warrants (DW)”

ROCK บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) หรือ ROCK เป็นบริษัทในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค หมวดของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ข้อมูลราคาหุ้นและมูลค่าตลาด

 • ราคาหุ้นล่าสุด: 14.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+16.67%)
 • ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 7.40-14.30 บาท
 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap): 240.00 ล้านบาท
 • มูลค่ากิจการ (Enterprise Value): 637.05 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

 • อัตราส่วน EV/EBITDA: 8.66 เท่า
 • อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E): 11.65 เท่า
 • อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV): 0.62 เท่า

ข้อมูลผลประกอบการ

 • EBITDA: 73.57 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

 • ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว: 200,000,000 บาท (10 บาทต่อหุ้น)
 • จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและชำระแล้ว: 20,000,000 หุ้น
 • สิทธิออกเสียง: 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

บริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นซื้อคืน ทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วที่ 20,000,000 หุ้น ทั้ง ณ วันที่ 23 เมษายน 2567 และ 31 มีนาคม 2567

วิเคราะห์กราฟ

จากกราฟหุ้น ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED บน TradingView ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ราคาหุ้นได้แสดงการเคลื่อนไหวที่ผันผวน 

 • มีช่วงที่ราคาลดลงอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะมีการฟื้นตัวและเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2023 และยังคงเพิ่มขึ้นจนถึงช่วงต้นปี 2024
 • จากช่วงต้นปี 2023 ที่มีราคาหุ้นอยู่ในระดับต่ำราคาเริ่มปีนขึ้นอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง ทำให้ช่วงกลางปีเป็นจุดที่เหมาะสมในการซื้อหุ้นเนื่องจากเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัว
 • ผู้ที่ลงทุนในช่วงนี้และขายหุ้นที่จุดสูงสุดในช่วงต้นปี 2024 จะได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด

WPH บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) หรือ WPH เป็นบริษัทในกลุ่มการบริการด้านการแพทย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง”

ข้อมูลหุ้นและมูลค่าตลาด

 • ราคาหุ้น: 8.10 บาท
 • ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 3.31-8.75 บาท
 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap): 5,346 ล้านบาท
 • มูลค่ากิจการ (Enterprise Value): 6,775.05 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

 • P/E: 58.69 เท่า
 • P/BV: 4.00 เท่า
 • EV/EBITDA: 24.78 เท่า

ทุนจดทะเบียน

 • ทุนจดทะเบียน: 330,000,000 บาท (0.50 บาทต่อหุ้น)
 • ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 330,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้ว: 660,000,000 หุ้น
 • สิทธิออกเสียง: 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

บริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นซื้อคืน จึงมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วที่ 660,000,000 หุ้น ทั้ง ณ วันที่ 23 เมษายน 2567 และ 31 มีนาคม 2567

วิเคราะห์กราฟ

 • กราฟหุ้น WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PCL ที่แสดงบน TradingView สะท้อนให้เห็นการเติบโตของราคาหุ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา

ERWPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) เป็นกองทุนรวมในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะการลงทุนของกองทุน คือ ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (freehold) ของโรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร งานระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม

ข้อมูลหุ้นและมูลค่าตลาด

 • ราคาหน่วยลงทุน: 8.60 บาท
 • ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 4.48-8.75 บาท
 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap): 1,514.46 ล้านบาท
 • P/BV: 1.01 เท่า

ทุนจดทะเบียน

 • ทุนจดทะเบียน: 1,369,934,730 บาท (7.7793 บาทต่อหน่วย)
 • ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว: 1,369,934,730 บาท
 • จำนวนหน่วยลงทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว: 176,100,000 หน่วย
 • สิทธิออกเสียง: 1 หน่วยต่อ 1 เสียง

กองทุนไม่มีข้อมูลของ EV, EBITDA, EV/EBITDA และ P/E เนื่องจากเป็นกองทุนรวม ไม่มีหน่วยลงทุนบุริมสิทธิและหน่วยลงทุนซื้อคืน จึงมีจำนวนหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงเท่ากับหน่วยจดทะเบียนและชำระแล้วที่ 176,100,000 หน่วย ทั้ง ณ วันที่ 23 เมษายน 2567 และ 31 มีนาคม 2567

วิเคราะห์กราฟ

จากกราฟของ ERAWAN HOTEL GROWTH PROPERTY FUND ที่แสดงบน TradingView ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

 • การเพิ่มขึ้นอย่างมากของราคา: ราคาหน่วยลงทุนได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจากช่วงต้นปี 2023 ถึงกลางปี 2023สร้างระดับราคาที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน
 • หลังจากช่วงการเพิ่มขึ้นของราคาหน่วยลงทุน กราฟแสดงให้เห็นราคาหน่วยลงทุนที่เคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ ซึ่งสะท้อนถึงความเสถียรของราคาหลังจากการเติบโตอย่างรวดเร็ว

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ PIN

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ PIN เป็นบริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่พาณิชยกรรม

ข้อมูลราคาหุ้นและมูลค่าตลาด

 • ราคาหุ้นล่าสุด: 6.70 บาท ปรับลดลง 0.10 บาท (-1.47%)
 • ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 3.26-8.25 บาท
 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap): 7,888 ล้านบาท
 • มูลค่ากิจการ (Enterprise Value): 9,904.14 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

 • EV/EBITDA: 6.21 เท่า
 • P/E: 5.82 เท่า
 • P/BV: 2.15 เท่า

ข้อมูลผลประกอบการ

 • EBITDA: 1,596.12 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

 • ทุนจดทะเบียน: 1,160,000,000 บาท (1 บาทต่อหุ้น)
 • ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 1,160,000,000 บาท
 • จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและชำระแล้ว: 1,160,000,000 หุ้น
 • สิทธิออกเสียง: 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

บริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นซื้อคืน จึงมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเท่ากับหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วที่ 1,160,000,000 หุ้น ทั้ง ณ 23 เมษายน 2567 และ 31 มีนาคม 2567

วิเคราะห์กราฟ

จากการดูกราฟหุ้น PANTHEON INTERNATIONAL PLC บน TradingView สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนดีที่สุดในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

 • ช่วงเวลาการเพิ่มขึ้น: มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาหุ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2023 จนถึงต้นปี 2024 ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากเทรนด์ที่มีการเคลื่อนไหวขึ้นที่มั่นคง
 • ช่วงที่ราคาหุ้นต่ำที่สุดก่อนที่จะเริ่มมีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในต้นปี 2023 จะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการซื้อเข้า
 • ราคาหุ้นมีความเสถียรในช่วงราคาสูงในปี 2024 การขายหุ้นในช่วงที่ราคาสูงสุดนี้จะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด

KAMART บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ KAMART เป็นบริษัทในกลุ่มบริการ หมวดพาณิชย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง บำรุงผิวหน้าและผิวกาย อุปกรณ์ความงาม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และอื่นๆ

ข้อมูลราคาหุ้นและมูลค่าตลาด

 • ราคาหุ้นล่าสุด: 14.00 บาท ปรับลดลง 0.10 บาท (-0.71%)
 • ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 7.85-18.60 บาท
 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap): 15,510 ล้านบาท
 • มูลค่ากิจการ (Enterprise Value): 15,677.36 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

 • EV/EBITDA: 17.95 เท่า
 • P/E: 23.47 เท่า
 • P/BV: 4.79 เท่า

ข้อมูลผลประกอบการ

 • EBITDA: 873.47 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

 • ทุนจดทะเบียน: 659,999,997.60 บาท (0.60 บาทต่อหุ้น)
 • ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 659,999,997.60 บาท
 • จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและชำระแล้ว: 1,099,999,996 หุ้น
 • สิทธิออกเสียง: 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

บริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิและไม่มีหุ้นซื้อคืน จึงมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเท่ากับหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วที่ 1,099,999,996 หุ้น ทั้งในวันที่ 23 เมษายน 2567 และ 31 มีนาคม 2567

วิเคราะห์กราฟ

จากการดูกราฟหุ้น KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED บน TradingView สำหรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา

 • ราคาหุ้นเริ่มต้นช่วงเวลานี้ด้วยการเคลื่อนไหวแบบ sideways และมีความผันผวนน้อยในช่วงกลางปี 2023 ก่อนที่จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนต่อมา 
 • จุดสูงสุดของราคาหุ้นปรากฏในช่วงปลายปี 2023 ซึ่งทำให้ระยะเวลานี้เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการขายหุ้นเพื่อรับผลตอบแทนที่ดีที่สุด
 • หลังจากจุดสูงสุดนั้นราคาหุ้นก็ได้ประสบกับการถดถอยลงอย่างรวดเร็วและมีความผันผวนสูง สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในตลาดหรืออาจมีปัจจัยเฉพาะตัวที่ส่งผลต่อบริษัท
 • หลังจากนั้นราคาหุ้นก็มีความผันผวนในช่วงที่แคบลงเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้

MALEE บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MALEE เป็นบริษัทในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

ข้อมูลราคาหุ้นและมูลค่าตลาด

 • ราคาหุ้นล่าสุด: 11.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท (+0.87%)
 • ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 6.15-15.00 บาท
 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap): 6,275.91 ล้านบาท
 • มูลค่ากิจการ (Enterprise Value): 9,445.60 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

 • EV/EBITDA: 20.06 เท่า
 • P/E: 78.32 เท่า
 • P/BV: 3.08 เท่า

ข้อมูลผลประกอบการ

 • EBITDA: 470.82 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

 • ทุนจดทะเบียน: 276,000,000 บาท
 • ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 272,865,637.50 บาท (0.50 บาทต่อหุ้น)
 • จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและชำระแล้ว: 545,731,275 หุ้น
 • สิทธิออกเสียง: 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

บริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นซื้อคืน จึงมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วที่ 545,731,275 หุ้น ทั้งในวันที่ 23 เมษายน 2567 และ 31 มีนาคม 2567

วิเคราะห์กราฟ

กราฟหุ้น MALEE GROUP PCL ที่แสดงอยู่บน TradingView แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในช่วงหนึ่งปีย้อนหลัง

 • ราคาหุ้นมีการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และต่อเนื่องจากช่วงต้นปี 2023 ถึงปลายปี
 • ช่วงเวลาที่มีการเพิ่มขึ้นของราคานี้บ่งบอกถึงโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีสำหรับผู้ที่ลงทุนในช่วงต้นของเทรนด์ขาขึ้น
 • สามารถสังเกตเห็นจุดสูงสุดของราคาหุ้นในช่วงต้นปี 2024 ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า
 • หลังจากจุดสูงสุดนั้นราคาหุ้นได้รับการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่งบอกถึงการรับข่าวหรือเหตุการณ์ที่ไม่ดีที่ส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของบริษัท

SAPPE บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE เป็นบริษัทในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และอยู่ในดัชนี SET100, SET100FF, SETESG และ SETWB

ข้อมูลราคาหุ้นและมูลค่าตลาด

 • ราคาหุ้นล่าสุด: 92.75 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท (+2.49%)
 • ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 58.00-100.00 บาท
 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap): 27,900.16 ล้านบาท
 • มูลค่ากิจการ (Enterprise Value): 29,208.69 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

 • อัตราส่วน EV/EBITDA: 19.40 เท่า
 • อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E): 25.97 เท่า
 • อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV): 7.31 เท่า

ข้อมูลผลประกอบการ

 • EBITDA: 1,505.93 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

 • ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว: 308,289,080 บาท (1 บาทต่อหุ้น)
 • จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและชำระแล้ว: 308,289,080 หุ้น
 • สิทธิออกเสียง: 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

บริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นซื้อคืน ทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเท่ากับหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วที่ 308,289,080 หุ้น ทั้งในวันที่ 23 เมษายน 2567 และ 31 มีนาคม 2567

วิเคราะห์กราฟ

จากกราฟหุ้น SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED ที่แสดงบน TradingView สามารถสังเกตเห็นแนวโน้มราคาหุ้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

 • ราคาหุ้นมีการเพิ่มขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่ต้นปี 2023 ไปจนถึงกลางปี 2023 โดยมีการเคลื่อนไหวอย่างมั่นคงและมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นขั้นบันได

ICC บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ ICC เป็นบริษัทในกลุ่มบริการ หมวดพาณิชย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าแฟชั่นทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมเครื่องสำอางและน้ำหอม ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและผิวพรรณ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มครบวงจร ผลิตภัณฑ์ซักล้างและบำรุงรักษา ตลอดจนสินค้าแฟชั่นเครื่องหนังต่างๆ

ข้อมูลราคาหุ้นและมูลค่าตลาด

 • ราคาหุ้นล่าสุด: 52.00 บาท
 • ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 33.00-54.25 บาท
 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap): 15,112.95 ล้านบาท
 • มูลค่ากิจการ (Enterprise Value): 19,848.76 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

 • อัตราส่วน EV/EBITDA: 13.14 เท่า
 • อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E): 16.90 เท่า
 • อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (P/BV): 0.52 เท่า

ข้อมูลผลประกอบการ

 • EBITDA: 1,511.09 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

 • ทุนจดทะเบียน: 365,000,000 บาท
 • ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 290,633,730 บาท (1 บาทต่อหุ้น)
 • จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและชำระแล้ว: 290,633,730 หุ้น
 • สิทธิออกเสียง: 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

บริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นซื้อคืน ทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วที่ 290,633,730 หุ้น ทั้ง ณ วันที่ 23 เมษายน 2567 และ 31 มีนาคม 2567

วิเคราะห์กราฟ

กราฟหุ้น ICC INTERNATIONAL บน TradingView แสดงราคาหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวอย่างเด่นชัดในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา

 • ราคาหุ้นมีแนวโน้มขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2023 และปรากฏจุดสูงสุดในช่วงปลายปี 2023 หรือต้นปี 2024
 • จากช่วงต้นปี 2023 ราคาหุ้นเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ส่งสัญญาณถึงการเติบโตและความน่าสนใจในบริษัท
 • ผู้ที่ซื้อหุ้นในช่วงเริ่มต้นของเทรนด์นี้และทำการขายหุ้นในช่วงที่ราคาสูงสุดใกล้จุดสิ้นสุดของกราฟจะได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด

SAMART บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAMART เป็นบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยดำเนินธุรกิจ 3 สายหลัก ได้แก่ สายธุรกิจ Digital ICT Solution สายธุรกิจ Digital Communications และสายธุรกิจ Utilities and Transportations

ข้อมูลราคาหุ้นและมูลค่าตลาด

 • ราคาหุ้นล่าสุด: 6.15 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
 • ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 3.78-7.10 บาท
 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap): 6,190 ล้านบาท
 • มูลค่ากิจการ (Enterprise Value): 17,989.93 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

 • อัตราส่วน EV/EBITDA: 18.20 เท่า
 • อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV): 1.28 เท่า

ข้อมูลผลประกอบการ

 • EBITDA: 988.21 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

 • ทุนจดทะเบียน: 1,174,254,794 บาท
 • ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 1,006,504,143 บาท (1 บาทต่อหุ้น)
 • จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและชำระแล้ว: 1,006,504,143 หุ้น
 • สิทธิออกเสียง: 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

บริษัทไม่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน และไม่มีหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นซื้อคืน ทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วที่ 1,006,504,143 หุ้น ทั้ง ณ วันที่ 23 เมษายน 2567 และ 31 มีนาคม 2567

วิเคราะห์กราฟ

จากการดูกราฟของ SAMART CORP บน TradingView ช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่มีความผันผวนอยู่พอสมควร

 • ราคาหุ้นจะมีช่วงที่ลดลงตั้งแต่ต้นปี 2023 แต่เริ่มมีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงกลางปี 2023 และทำให้ผลตอบแทนสูงสุดอยู่ที่ช่วงปลายปี 2023 ถึงต้นปี 2024
 • เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากการลงทุน ผู้ลงทุนควรจะซื้อหุ้นในช่วงที่ราคาอยู่ในระดับต่ำก่อนที่จะมีการเพิ่มขึ้น และขายหุ้นในช่วงที่ราคาเข้าใกล้หรือที่จุดสูงสุด
 • จากกราฟช่วงที่เหมาะสมสำหรับการซื้ออาจจะเป็นช่วงกลางปี 2023 และการขายควรทำในช่วงที่ราคาเข้าใกล้จุดสูงสุดที่ปรากฏในช่วงปลายปี 2023 หรือต้นปี 2024

บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) หรือ NC

บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) หรือ NC เป็นบริษัทในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและแฟชั่น ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องสำอาง ทั้งในรูปแบบขายส่งและขายปลีก โดยเป็นบริษัทในเครือของสหพัฒน์พิบูล

ข้อมูลหุ้นและมูลค่าตลาด

 • ราคาหุ้น: 3.50 บาท
 • ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 1.20-13.60 บาท
 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap): 523.29 ล้านบาท
 • มูลค่ากิจการ (Enterprise Value): 823.47 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

 • P/E: 25.21 เท่า
 • P/BV: 1.11 เท่า
 • EV/EBITDA: 24.84 เท่า

ทุนจดทะเบียน

 • ทุนจดทะเบียน: 149,510,000 บาท (1 บาทต่อหุ้น)
 • ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 149,510,000 บาท
 • จำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้ว: 149,510,000 หุ้น
 • สิทธิออกเสียง: 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

บริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นซื้อคืน จึงมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วที่ 149,510,000 หุ้น ทั้ง ณ วันที่ 23 เมษายน 2567 และ 31 มีนาคม 2567

วิเคราะห์กราฟ

จากกราฟหุ้นของ NEW CITY (BANGKOK) CO. ที่แสดงบน TradingView 

 • ช่วงเวลาที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นระหว่างเดือนเมษายน 2023 ที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและสูงมาก 
 • หลังจากนั้นราคาหุ้นก็ค่อยๆ ลดลงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

แหล่งอ้างอิง

 • https://www.set.or.th/th/home
 • https://th.tradingview.com/

แนวโน้มตลาดหุ้นในปี 2024 : มุมมองและการวิเคราะห์

แนวโน้มการคาดการณ์ทิศทางและการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในปี 2567 (ค.ศ. 2024) โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ทั้งในเชิงมหภาค (Macro) และจุลภาค (Micro) ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น เช่น

 • ปัจจัยทางเศรษฐกิจ:GDP, เงินเฟ้อ, อัตราดอกเบี้ย, อัตราการว่างงาน, ดุลการค้า, ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งสะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจและมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนและกำไรของบริษัท
 • ปัจจัยทางการเมืองและนโยบาย: ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สงครามการค้า, การเลือกตั้ง, ความไม่สงบทางการเมือง, นโยบายการเงินและการคลัง ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการคาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจ
 • สถานการณ์วิกฤตและความไม่แน่นอน: เช่น สงคราม, ภัยธรรมชาติ, การแพร่ระบาดของโรค ซึ่งสร้างความผันผวนและความเสี่ยงให้กับตลาดหุ้น
 • ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน: กำไร, ยอดขาย, ส่วนแบ่งตลาด, ความสามารถในการแข่งขัน, ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของมูลค่าหุ้นและราคาตลาด
 • ความเชื่อมั่นและพฤติกรรมนักลงทุน: การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และบรรยากาศการลงทุนในตลาดสามารถสร้างแรงซื้อหรือแรงขายและผลักดันให้ตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

การคาดการณ์ตลาดหุ้นมักมีความไม่แน่นอนและคลาดเคลื่อนได้เสมอ ดังนั้น นักลงทุนจึงควรติดตามข่าวสารและปรับมุมมองอยู่เสมอ พร้อมทั้งกระจายความเสี่ยงและลงทุนอย่างมีวินัย ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ และไม่ลงทุนด้วยเงินที่เกินตัว แม้จะมีมุมมองที่ดีต่อตลาดหุ้นในระยะยาวก็ตาม

แนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจโลก ปี 2024

ทิศทางเศรษฐกิจและสงครามการค้ายังไม่มีทิศทางที่ดีขึ้น ตลาดหุ้นโลกอาจยังคงมีความผันผวนสูงและให้ผลตอบแทนต่ำ

มีปัจจัยบวกที่อาจหนุนตลาดหุ้นโลก ได้แก่

 • การคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ: หากอัตราเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามที่ตลาดคาดหวัง ธนาคารกลางหลายแห่งอาจผ่อนคลายการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือเริ่มปรับลดดอกเบี้ยลง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้น
 • ตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าคาด: หากข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เช่น GDP, การจ้างงาน, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ออกมาดีเกินคาด โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและหนุนตลาดหุ้น
 • สงครามรัสเซีย-ยูเครนคลี่คลายลง: หากความตึงเครียดในภูมิภาคยุโรปผ่อนคลายลง และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะพลังงานลดลง จะช่วยบรรเทาแรงกดดันเงินเฟ้อและหนุนความเชื่อมั่นในการลงทุน
 • ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่ง: ถ้าบริษัทจดทะเบียนสามารถรักษาอัตรากำไรและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ดีท่ามกลางภาวะท้าทาย ก็จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินเข้าสู่ตลาดหุ้นและหนุนการปรับตัวขึ้น

แนวโน้มตลาดหุ้น ในทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2024

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในปี 2567 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าปี 2566 โดยคาดว่าจะเกิด Cyclical Bottom เมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เริ่มกลับมาผ่อนคลายนโยบายการเงิน (Fed Pivot) และกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

ปัจจัยหนุนที่สำคัญ ได้แก่

 • เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น การลดราคาพลังงาน, มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ/หนี้สินเกษตรกร, การยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยว, มาตรการ Digital Wallet และ e-Refund
 • การลดภาษีให้กับนักลงทุนใน TESG (Total Environmental, Social and Governance), มาตรการส่งเสริม EV, มาตรการตรึงหนี้ครัวเรือน และมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลกระทบเชิงบวกอย่างเต็มที่ในปี 2567
 • คะแนนเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้น และข้อมูลสถิติในอดีตของ SET Index ที่มักจะให้ผลตอบแทนเชิงบวกหลังปีที่ให้ผลตอบแทนติดลบ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม ได้แก่

 • ตลาดมีการคาดหวังว่าเฟดจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 จากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว หรือเมื่อเกิดปัญหาในระบบการเงิน โดยมีโอกาสถึง 80% ที่จะเกิดภาวะ Hard Landing ในรอบวัฏจักรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 15 ครั้งที่ผ่านมา
 • ความเสี่ยงที่กำไรของบริษัทจดทะเบียนในปี 2567 จะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว, การบริโภคที่อ่อนแอ, จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ฟื้นตัวช้า และความล้มเหลวของรัฐบาลในการผลักดันนโยบายต่างๆ
 • ความไม่แน่นอนทางการเมืองในไทย ที่อาจจะทวีความร้อนแรงมากขึ้น หากรัฐบาลไม่สามารถผลักดันนโยบายสำคัญ เช่น Digital Wallet ได้ หรือหากมีการต่อรองระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ภายหลังจากที่วาระของวุฒิสมาชิกจะสิ้นสุดลงในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567
 • ภาวะการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนในการกู้ยืมของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น เพิ่มความเสี่ยงในการ Rollover หนี้ และอาจทำให้แผนการระดมทุนผ่านตลาดหุ้น (IPO) ถูกเลื่อนออกไป
 • ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่แน่นอนในต่างประเทศ (Event Risks) ที่อาจส่งผลเชิงลบ เช่น การเลือกตั้งในหลายประเทศ, ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-จีน, รัสเซีย-ยูเครน และความตึงเครียดในตะวันออกกลาง เป็นต้น

“ด้านแนวโน้มการเคลื่อนไหวของ SET Index พบว่าในปี 2566 ดัชนีให้ผลตอบแทนต่ำกว่าดัชนี MSCI All-Country World Index (MSCI ACWI) ถึง 25% จากแนวโน้มกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ค่อนข้างอ่อนแอ”

 • นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงมีมุมมองบวกต่อตลาดหุ้นไทยในปี 2567 จากปัจจัยบวกที่กล่าวถึงข้างต้น และราคาหุ้นไทยที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างมากแล้ว โดยมีเป้าหมาย SET Index ที่ 1,470 จุด ณ สิ้นปี 2567 
 • ส่วนรายชื่อหุ้นที่แนะนำให้ลงทุนในปีนี้ ได้แก่ BCH, GPSC, ADVANC, TIDLOR, CPALL, GLOBAL, MAJOR, ITC, CPN, AMATA, CK และ TOP

สำหรับทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปี 2567 (2024) รวมถึงอุตสาหกรรมที่น่าสนใจในตลาดหุ้นไทยปีนี้ ข้อมูลที่ให้มายังไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะนำมาสรุปและวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน 

 • จากบริบทของข้อมูลที่กล่าวถึงแนวโน้มตลาดหุ้นไทยและปัจจัยต่างๆ คาดว่าเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2567 น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปี 2566 จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ 
 • ส่วนอุตสาหกรรมที่น่าจะได้รับประโยชน์และมีแนวโน้มดีในปีนี้ อาจเป็นกลุ่มพลังงานทดแทน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บริการทางการเงิน, ค้าปลีก, สื่อและบันเทิง, อสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น

อุตสาหกรรมที่น่าสนใจในตลาดหุ้น ปี 2024

 • กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (Luxury Goods) – เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด ผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อจะกลับมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ เช่น แบรนด์แฟชั่น, เครื่องประดับ, นาฬิกา ฯลฯ ทำให้หุ้นในกลุ่มนี้มีแนวโน้มเติบโตได้ดี 
 • กลุ่มการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Healthcare & MedTech) – ได้รับความสนใจอย่างมากช่วงหลังการแพร่ระบาด ทั้งบริษัทยา อุปกรณ์การแพทย์ การวิจัยพัฒนา รวมถึงการให้บริการสุขภาพผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งคาดว่าจะเติบโตได้ดีจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและการปรับตัวของผู้บริโภค 
 • กลุ่มพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาด (Renewable & Clean Energy) – เทรนด์ที่ได้รับความสนใจทั่วโลก ทั้งเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล รถยนต์ไฟฟ้า ฯลฯ หุ้นในกลุ่มนี้มีโอกาสเติบโตในระยะยาวจากกระแสความยั่งยืนและการปรับตัวของผู้บริโภครวมถึงภาครัฐ 
 • บริษัทที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง (Growth Stock) – อาจเป็นบริษัทขนาดกลางที่มีแนวโน้มเติบโตสูงต่อเนื่องทั้งรายได้และกำไร มีความสามารถในการแข่งขัน ปรับตัวได้ดีท่ามกลางความท้าทายต่างๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีโอกาสก้าวกระโดด 
 • กลุ่มโลจิสติกส์และคลังสินค้า – ได้อานิสงส์จาก E-Commerce ที่เติบโตแรงต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการด้านขนส่ง, คลังสินค้า, ระบบห่วงโซ่อุปทาน เพิ่มสูงขึ้น บริษัทที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมจึงมีโอกาสเติบโตได้ดี 
 • กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม – จากเทรนด์สุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารแปรรูป รวมถึงอาหารสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น จึงเป็นอีกกลุ่มที่น่าสนใจ โดยเฉพาะบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 
 • กลุ่มเทคโนโลยี – การพัฒนาเทคโนโลยีก้าวกระโดดทุกวงการ ทั้งในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), คลาวด์คอมพิวติ้ง, Big Data, IoT ฯลฯ เป็นอีกกลุ่มที่น่าจับตา มีโอกาสเติบโตสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน 
 • บริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาวะสังคมสูงวัย เช่น ธุรกิจที่พักอาศัย การท่องเที่ยว บริการสำหรับผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หรือสุขภาพ เป็นต้น เพราะแนวโน้มสังคมสูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
 • กลุ่มการศึกษา – ยังคงมีการปรับตัวต่อเทคโนโลยีเช่น EdTech, Online Course หรือระบบผสมผสานระหว่างห้องเรียนกับทางไกล รวมถึงบริษัทที่ให้บริการสื่อการศึกษาหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้ตลอดชีพ 
 • REIT หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ – เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง มีสินทรัพย์อ้างอิงชัดเจนและจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ REIT ที่ลงทุนในอาคารสำนักงาน คลังสินค้า ศูนย์ข้อมูล หรือที่พักอาศัยในทำเลศักยภาพ

10 อันดับ กลุ่มหุ้นที่น่าสนใจปี 2024

10 กลุ่มหุ้นที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง?

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันเช่นนี้ การมองหาโอกาสการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตสดใส ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม สำหรับปี 2024 นี้ มีกลุ่มหุ้นที่น่าจับตามองและได้รับความสนใจเป็นพิเศษถึง 10 กลุ่มด้วยกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มล้วนมีเสน่ห์และโอกาสทองที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

1.หุ้นเทคโนโลยี AI จากการมาของเทคโนโลยี AI

ข้อดีของการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี AI ในปี 2024

 • เทคโนโลยี AI กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในอนาคต ทั้งในแง่ของการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และมูลค่าตลาดโดยรวม
 • ด้วยศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้ความต้องการในเทคโนโลยี AI เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากหลากหลายอุตสาหกรรม
 • บริษัทที่สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในการนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีกว่า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดมากขึ้น และสร้างความภักดีในแบรนด์ในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการและราคาหุ้นในตลาด
 • การลงทุนในหุ้น AI ถือเป็นการลงทุนในอนาคต ที่มีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เพราะบริษัทเหล่านี้มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของอุตสาหกรรม AI โดยรวม 

ข้อเสียและความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้น AI ปี 2024

 • ตลาด AI ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดึงดูดให้ผู้เล่นทั้งรายเก่าและรายใหม่เข้ามาในตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้การแข่งขันรุนแรงขึ้น
 • เทคโนโลยี AI ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น และมีประเด็นที่ต้องพิจารณาในแง่ของจริยธรรม ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว มีความไม่แน่นอนในเรื่องกฎระเบียบที่จะออกมาควบคุมอุตสาหกรรมนี้ในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินลงทุน รายได้ และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทใน sector นี้ได้
 • การนำ AI ไปใช้ในบางอุตสาหกรรม เช่น สุขภาพ การเงิน หรือยานยนต์ ยังอยู่ในขั้นทดลอง และมีความเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดหรือสร้างความเสียหายขึ้นได้ 
 • หากมีกรณีร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ AI อาจทำให้ผู้บริโภคเกิดความไม่มั่นใจ และฉุดรั้งการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยตรง

โอกาสในการเติบโตและผลตอบแทนที่น่าสนใจ

ในภาพรวมแล้ว อุตสาหกรรม AI มีแนวโน้มเติบโตสูงมากในระยะข้างหน้า โดยบริษัทวิจัยหลายแห่งประเมินว่า ตลาด AI จะขยายตัวเฉลี่ยถึง 30-40% ต่อปี จนมีมูลค่ารวมแตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ซึ่งการเติบโตนี้จะมาจากการประยุกต์ใช้ AI ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้น

 • โดยบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีความพร้อมในการรุกตลาด AI เช่น ADVANC, INTUCH, TRUE น่าจะมีโอกาสได้ประโยชน์จากเม็ดเงินลงทุนที่ไหลเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นตลาดที่มีประชากรจำนวนมาก และมีการใช้อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนสูง ซึ่งเหมาะแก่การนำ AI มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น บริการทางการเงิน e-commerce, บันเทิง หรือการดูแลสุขภาพ
 • หากเลือกลงทุนในหุ้น AI ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และมีแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรม จึงน่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาด หรืออาจสูงถึง 15-20% ต่อปีในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า แต่ก็ต้องยอมรับความผันผวนระหว่างทางที่อาจเกิดขึ้นเป็นระยะๆ

2.หุ้นกลุ่มยานต์ยนต์ รถไฟฟ้า

ความน่าสนใจของหุ้นกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าในปี 2024

 • อยู่ในช่วงขาขึ้นของวัฏจักรอุตสาหกรรม ได้แรงหนุนจากกระแสรักษ์โลกและนโยบายภาครัฐทั่วโลก
 • มีโอกาสได้ประโยชน์จากเม็ดเงินลงทุนมหาศาลตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนสำคัญ ไปจนถึงผู้ประกอบยานยนต์ไฟฟ้า

ข้อดีของการลงทุนในหุ้นกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า

 • มีศักยภาพเติบโตสูงจากหลายปัจจัยในระดับโลก เช่น กระแสรักษ์โลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
 • หุ้นไทยหลายตัวมีแผนลุยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า เช่น EA, GPSC, SAT, STANLY ซึ่งพร้อมรับอานิสงส์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้

ข้อเสียและความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า

 • ยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความไม่แน่นอนสูง ทั้งในแง่การแข่งขัน ข้อจำกัดของเทคโนโลยี ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน และนโยบายของภาครัฐ
 • ต้นทุนแบตเตอรี่ที่ยังสูงอาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตในระยะสั้นถึงกลาง

โอกาสการเติบโตและผลตอบแทนที่น่าสนใจ

 • ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดต่างๆ ได้ดีขึ้นในอนาคต เช่น ปัญหาระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ, ความหนาแน่นของสถานีชาร์จ เป็นต้น
 • หากการเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น การลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดี โดยเฉพาะบริษัทชั้นนำอาจให้ผลตอบแทนถึง 15-20% ต่อปีในทศวรรษหน้า

3.หุ้นกลุ่มพลังงานทดแทน โซล่า

ความน่าสนใจของหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทน โดยเฉพาะโซลาร์ในปี 2024

 • ได้รับแรงหนุนจากกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน ซึ่งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง
 • ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงอย่างมากจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สามารถแข่งขันได้กับแหล่งพลังงานดั้งเดิม
 • รัฐบาลในประเทศต่างๆ มีนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น มาตรการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนได้เร็วขึ้น

ข้อดีของการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์

 • เป็นธุรกิจที่มีเสถียรภาพของรายได้ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวจากภาครัฐที่รับประกันความมั่นคงของกระแสเงินสด
 • ความนิยมในการผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยระบบโซลาร์รูฟท็อปที่เพิ่มมากขึ้น

ข้อเสียและความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์

 • เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงในช่วงแรก และอาจมีความเสี่ยงในการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเงินทุนด้วยต้นทุนต่ำ
 • ยังมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐในการสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะระบบ Adder หรือ FiT ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ในอนาคต ซึ่งจะกระทบต่อผลตอบแทนโครงการ

โอกาสการเติบโตและผลตอบแทนจากการลงทุน

 • ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์มีแนวโน้มขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ตามเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนของประเทศต่างๆ และการลดลงของต้นทุนเทคโนโลยี คาดว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยจะอยู่ที่ 15-20% ต่อปีในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า
 • ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความได้เปรียบจากการประหยัดต่อขนาด มีเทคโนโลยีและบุคลากรเป็นของตัวเอง และมีความสามารถในการระดมทุนที่ดีกว่า จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์มากที่สุด และมีโอกาสให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาด

4.หุ้นกลุ่มเกษตร เนื่องจากโลกร้อน

ความน่าสนใจของหุ้นกลุ่มเกษตรจากปัญหาโลกร้อนในปี 2024

 • ภาวะโลกร้อนทำให้สภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรมีความไม่แน่นอนมากขึ้น ซึ่งอาจผลักดันให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นจากอุปทานที่ลดลง

ข้อดีของการลงทุนในหุ้นกลุ่มเกษตร

 • การลงทุนในธุรกิจการเกษตรเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดี เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรมักเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้น ช่วยลดความผันผวนของพอร์ตลงทุนโดยรวมได้
 • ผลตอบแทนจากหุ้นเกษตรมีแนวโน้มสูงในระยะกลางถึงยาว หากราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นตามการคาดการณ์ โดยผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือบริษัทที่มีธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่การปลูก แปรรูป และส่งออก
 • หุ้นในกลุ่มนี้มักมีความผันผวนต่ำกว่าตลาดโดยรวม เนื่องจากเป็นสินค้าจำเป็นที่มีความต้องการค่อนข้างคงที่ในระยะยาว ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย

ข้อเสียและความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นกลุ่มเกษตร

 • ธุรกิจการเกษตรมีความเสี่ยงจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติค่อนข้างมาก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต อาจทำให้รายได้และกำไรของบริษัทผันผวนตามไปด้วย
 • เทคโนโลยีการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทที่ปรับตัวตามไม่ทันอาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันได้

โอกาสการเติบโตและผลตอบแทนจากการลงทุน

 • ธุรกิจการเกษตรมีโอกาสในการขยายตัวทั้งในแง่ของอุปสงค์และอุปทาน ตามการเพิ่มขึ้นของประชากรและความต้องการบริโภคที่ขยายตัวทั่วโลก
 • อัตราการเติบโตของธุรกิจมักจะไม่สูงมากนัก โดยเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ 5-10% ต่อปี ตามขีดจำกัดของพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างจำกัด
 • หุ้นไทยที่น่าสนใจ เช่น CPF ซึ่งมีธุรกิจครบวงจรในการผลิตอาหาร GFPT ที่เป็นผู้ผลิตไก่รายใหญ่ของไทย หรือ STA, UVAN ที่เป็นผู้ผลิตยางพาราและน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทย

5.หุ้นกลุ่มเครื่องเย็น เครื่องทำความเย็น

ข้อดีของหุ้นกลุ่มเครื่องเย็นและเครื่องทำความเย็น

 • เป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน มีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศเขตร้อนอย่างไทย ทำให้ธุรกิจมีความมั่นคงและสามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ
 • ตลาดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวประชากร ส่งผลให้ความต้องการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น
 • บริษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคคุ้นเคยและเชื่อถือ มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง ทำให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน

ข้อเสียของหุ้นกลุ่มเครื่องเย็นและเครื่องทำความเย็น

 • การแข่งขันในอุตสาหกรรมค่อนข้างรุนแรง ทั้งจากแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างชาติ อาจส่งผลให้อัตรากำไรของบริษัทลดลงได้ในบางช่วง
 • ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและกำไรของบริษัท เนื่องจากวัตถุดิบหลายชนิดต้องพึ่งพาการนำเข้า
 • การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและกระแสรักษ์โลก อาจทำให้ความต้องการเครื่องทำความเย็นบางประเภทลดลง หากไม่สามารถปรับตัวได้ทัน เช่น ตู้เย็นขนาดใหญ่อาจได้รับความนิยมน้อยลงในครอบครัวขนาดเล็ก

โอกาสการเติบโตและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

 • กลุ่มหุ้นเครื่องเย็นและเครื่องทำความเย็นน่าจะให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากเงินปันผล เนื่องจากมีกระแสเงินสดที่แน่นอนและมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง
 • โอกาสในการสร้างผลกำไรจากการซื้อขายหุ้น (capital gain) อาจมีจำกัด เนื่องจากเป็นกลุ่มหุ้นที่มีอัตราการเติบโตไม่สูงมากนัก

6.หุ้นกลุ่มโภคภัณฑ์ (น้ำมัน ทองคำ จากความกังวลเรื่องความขัดแย้งในโลก)

ความน่าสนใจของหุ้นกลุ่มโภคภัณฑ์ (น้ำมัน ทองคำ) จากการวิเคราะห์ข้อมูลปี 2024

 • ความขัดแย้งในโลกที่ยืดเยื้อ เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน และความตึงเครียดในตะวันออกกลาง อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันและทองคำปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่นักลงทุนนิยมในยามวิกฤต
 • นโยบายการเงินผ่อนคลายของธนาคารกลางหลายแห่ง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาจส่งผลให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ
 • แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังวิกฤตโควิด-19 และการกลับมาเปิดประเทศของจีน อาจช่วยหนุนความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมพลังงาน

ข้อดี

 • หุ้นกลุ่มโภคภัณฑ์มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดี หากราคาน้ำมันและทองคำปรับตัวสูงขึ้นตามคาด
 • ช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน เนื่องจากมักมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ เช่น หุ้น
 • เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ โดยเฉพาะการลงทุนในทองคำ

ข้อเสีย

 • ราคาหุ้นกลุ่มโภคภัณฑ์มีความผันผวนสูง ขึ้นอยู่กับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนในตลาดโลก ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าการลงทุนลดลงมากในบางช่วง
 • การคาดการณ์ทิศทางราคาค่อนข้างทำได้ยาก ต้องอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยที่ซับซ้อนหลายด้าน
 • บางบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานอาจได้รับผลกระทบจากกระแสการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด

โอกาสการเติบโตและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

 • หากสถานการณ์ความขัดแย้งในโลกทวีความรุนแรงมากขึ้น ราคาน้ำมันและทองคำมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นมาก ส่งผลให้ผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่มนี้เพิ่มสูงตามไปด้วย
 • อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติยังมีโอกาสเติบโตได้ดีในระยะกลาง เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานของโลกที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศตลาดเกิดใหม่
 • การลงทุนในหุ้นเหมืองทองคำชั้นนำที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ น่าจะให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ หากราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้นตามการคาดการณ์

7.หุ้นกลุ่มประกันภัยประกันชีวิต จากรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ข้อดีของหุ้นกลุ่มประกันภัยและประกันชีวิตจากการเพิ่มขึ้นของรถไฟฟ้า

 • การขยายตัวของระบบขนส่งมวลชนอย่างรถไฟฟ้า ช่วยเพิ่มการเดินทางและยอดผู้โดยสาร ซึ่งอาจส่งผลให้ธุรกิจประกันภัยรถยนต์มีเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น
 • รถไฟฟ้าช่วยให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น ผู้คนจึงมีเวลาว่างมากขึ้นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการวางแผนทางการเงินและการซื้อประกันชีวิตและสุขภาพเพิ่มเติม

ข้อเสียของหุ้นกลุ่มประกันภัยและประกันชีวิตจากการเพิ่มขึ้นของรถไฟฟ้า

 • หากผู้คนหันมาใช้บริการรถไฟฟ้ามากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยรถยนต์ในระยะยาว เนื่องจากความต้องการทำประกันภัยรถยนต์อาจลดลง
 • การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดประกันภัยและประกันชีวิต อาจทำให้บางบริษัทต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือปรับลดเบี้ยประกันภัยลง เพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งอาจกดดันอัตรากำไรของบริษัท
 • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประกันภัย ซึ่งอาจส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มนี้

โอกาสการเติบโตและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

 • การเติบโตของเมืองและชุมชนตามแนวรถไฟฟ้า ช่วยขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้จากเบี้ยประกันภัยในระยะยาว
 • ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้น นำไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจลูกค้ามากขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไร

8.หุ้นขนส่งและ logistic จากการเติบโตของธรุกิจออนไลน์

ข้อดีของหุ้นกลุ่มขนส่งและลอจิสติกส์จากการเติบโตของธุรกิจออนไลน์

 • ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของภาคพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ซึ่งต้องอาศัยบริการขนส่งและจัดส่งสินค้าจำนวนมาก ทำให้บริษัทในกลุ่มนี้มีโอกาสเติบโตสูง
 • รายได้ของธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ตามการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น
 • บริษัทขนส่งและลอจิสติกส์บางแห่งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุน เช่น ระบบติดตามสินค้าแบบเรียลไทม์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในคลังสินค้า ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัท

ข้อเสียของหุ้นกลุ่มขนส่งและลอจิสติกส์จากการเติบโตของธุรกิจออนไลน์

 • การแข่งขันในอุตสาหกรรมมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ทั้งจากผู้เล่นรายเดิมและรายใหม่ที่เข้ามาในตลาด อาจส่งผลกดดันต่ออัตรากำไรของบริษัท โดยเฉพาะรายเล็กที่มีข้อจำกัดด้านเครือข่ายและเทคโนโลยี
 • บริษัทขนส่งบางแห่งมีการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ เช่น แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ หรือผู้ค้าปลีกรายใหญ่ ซึ่งมีอำนาจต่อรองสูง 
 • หากสูญเสียลูกค้ากลุ่มนี้ไปอาจส่งผลกระทบมากต่อรายได้และผลประกอบการของบริษัท
 • ความผันผวนของราคาน้ำมันอาจส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งและกำไรของบริษัท เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนหลักของการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งทางบก

โอกาสการเติบโตและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

 • บริษัทขนส่งและลอจิสติกส์ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ มีระบบการจัดการคลังสินค้าและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นและขยายฐานลูกค้าได้มากกว่าคู่แข่ง
 • หากสามารถคัดเลือกหุ้นในกลุ่มที่มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและมีผลประกอบการเติบโตโดดเด่น อาจให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทั้งในรูปกำไรจากการซื้อขาย (capital gain) และเงินปันผล อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นอาจมีความผันผวนสูงเป็นช่วงๆตามวัฏจักรของภาวะเศรษฐกิจ จึงต้องติดตามใกล้ชิด

9.หุ้นชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ จากการเติบโตของตลาด AI มือถือ

ข้อดีของหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากการเติบโตของตลาด AI และสมาร์ทโฟน

 • การพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ก้าวหน้าขึ้น ทำให้สมาร์ทโฟนมีความสามารถใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น กล้องที่ถ่ายรูปสวยขึ้น ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยใบหน้า และ AI assistant ซึ่งต้องอาศัยชิ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ช่วยผลักดันการเติบโตของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน
 • บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนบางรายมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีเทคโนโลยีที่โดดเด่น จึงมีโอกาสได้รับคำสั่งซื้อจากแบรนด์สมาร์ทโฟนชั้นนำ เช่น Apple, Samsung ฯลฯ ซึ่งมียอดขายจำนวนมาก

ข้อเสียของหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

 • เป็นธุรกิจที่มีวงจรขึ้นลงตามกระแสความนิยมของผลิตภัณฑ์ใหม่ หากสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มียอดขายต่ำกว่าคาด อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนได้
 • การแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง ทั้งจากผู้ผลิตจีนและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่หันมาพัฒนาชิ้นส่วนด้วยตัวเอง หากบริษัทไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆออกสู่ตลาดได้ทัน อาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันได้
 • ขึ้นอยู่กับเทรนด์เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน หากเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีครั้งใหญ่อย่างกะทันหัน อาจทำให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเดิมปรับตัวไม่ทันและกระทบต่อรายได้และผลกำไรได้

โอกาสการเติบโตและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

 • ตลาดสมาร์ทโฟนระดับบนและระดับกลางน่าจะยังคงเติบโตได้ดีในระยะข้างหน้า ตามกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งจะหนุนความต้องการชิ้นส่วนที่มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่มสูง
 • บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง มีโอกาสทำกำไรได้สูงกว่าคู่แข่ง และน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนในระยะยาว หากราคาหุ้นไม่ได้ปรับตัวขึ้นไปมากเกินไปแล้ว
 • ผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่มนี้อาจมีความผันผวนสูง ตามวัฎจักรขึ้นลงของอุตสาหกรรม นักลงทุนจึงต้องติดตามภาวะการแข่งขัน เทคโนโลยีใหม่ๆ และผลประกอบการของบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสม

10.หุ้นเงินทุนแหละหลักทรัพย์จากการเติบโตของตลาด หลังไทยเงียบมานาน และการเติบโตอุตสาหกรรมคริปโต

ข้อดีของหุ้นกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์จากการเติบโตของตลาดหุ้นไทยและอุตสาหกรรมคริปโต

 • หลังจากตลาดหุ้นไทยซบเซามาหลายปี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุน อาจทำให้มูลค่าการซื้อขายหุ้นและรายได้จากค่านายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น
 • การเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลและคริปโตเคอร์เรนซี่ ทำให้มีความต้องการใช้บริการนายหน้าซื้อขายและระบบเทรดมากขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีโบรกเกอร์คริปโต

ข้อเสียของหุ้นกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์

 • รายได้และกำไรของธุรกิจเป็นวัฏจักรตามภาวะตลาดทุน ในช่วงที่ตลาดผันผวนหรือซบเซา รายได้จากค่านายหน้าซื้อขายก็มักจะลดลงตามไปด้วย
 • การแข่งขันในธุรกิจค่อนข้างสูง ทั้งจากบริษัทหลักทรัพย์ขนาดใหญ่และผู้เล่นรายใหม่ที่เป็น fintech startup ทำให้บริษัทต้องลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการอยู่เสมอ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
 • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและการเข้ามากำกับดูแลของภาครัฐที่เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะในด้านธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้นและความสามารถในการทำกำไรลดลง

โอกาสการเติบโตและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

 • แนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย อาจทำให้นักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมักมีมูลค่าพอร์ตลงทุนสูง ส่งผลดีต่อรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์
 • ด้วยจุดแข็งในการวิเคราะห์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำบางแห่งมีโอกาสขยายไปสู่ธุรกิจการจัดการสินทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งมีอัตรากำไรสูงและสร้างรายได้ประจำ

5 โบรกเกอร์เทรด Gold CFD (gold forex) ดีที่สุดในไทย

Gold CFD(gold forex) คืออะไร

Gold CFD หรือ Contract for Difference สำหรับทองคำ คือเครื่องมือการลงทุนที่ให้นักลงทุนมีโอกาสได้กำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทองคำจริงๆ CFD เป็นสัญญาที่ทำระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งกำหนดว่าผู้ซื้อจะจ่ายความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันและราคาในอนาคตของทองคำให้กับผู้ขาย หรือผู้ขายจะจ่ายความแตกต่างนั้นให้กับผู้ซื้อ ขึ้นอยู่กับว่าราคาของทองคำเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด

การซื้อขาย Gold CFD มีความยืดหยุ่นสูง นักลงทุนสามารถเลือกทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำได้ทั้งในทิศทางขึ้นและลง นอกจากนี้ CFD ยังอนุญาตให้ใช้การเลเวอเรจ ซึ่งหมายความว่านักลงทุนสามารถเปิดตำแหน่งที่ใหญ่กว่าจำนวนเงินทุนที่พวกเขามีอยู่จริง การใช้เลเวอเรจสามารถเพิ่มกำไรได้มาก แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนเช่นกัน

สิ่งสำคัญที่ต้องจำเมื่อซื้อขาย Gold CFD คือมันไม่ใช่การลงทุนในทองคำจริงๆ แต่เป็นการลงทุนในการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำเท่านั้น ดังนั้น มันจึงไม่มีการจัดส่งทองคำจริงและไม่มีการถือครองทางกายภาพใดๆ นักลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทองคำและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขาย Gold CFD.

Gold CFD ยังเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงความเป็นสากลของตลาดทองคำ ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดทองคำได้จากทั่วทุกมุมโลกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความแตกต่างของเวลาหรือสถานที่ ด้วยความเข้าถึงที่สะดวกสบายนี้ นักลงทุนจึงสามารถตอบสนองต่อข่าวสารและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อราคาทองคำได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงิน สถานการณ์ทางการเมือง หรือแม้แต่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ Gold CFD ยังให้โอกาสในการจัดการความเสี่ยงและการวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้ stop loss และ take profit orders เพื่อจำกัดความเสี่ยงและล็อกกำไร การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อทำนายทิศทางของราคาทองคำ ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าและออกจากตลาดได้ในจังหวะที่เหมาะสม

แต่ก็ต้องเน้นย้ำว่าการลงทุนใน Gold CFD มาพร้อมกับความเสี่ยงสูง ความผันผวนของราคาทองคำสามารถนำไปสู่กำไรหรือขาดทุนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อใช้เลเวอเรจ เพราะฉะนั้น การศึกษาและการวิเคราะห์ตลาดอย่างรอบคอบ การจัดการความเสี่ยงอย่างมีสติ และการมีแผนการลงทุนที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนต้องพิจารณาก่อนที่จะเริ่มต้นซื้อขาย Gold CFD

การเทรดทอง Gold CFD(gold forex)

การเทรดทองในตลาด Forex เป็นการซื้อขายทองคำในรูปแบบสินทรัพย์ CFD (Contract for Difference) ผ่านคู่สกุลเงิน XAUUSD หรือที่เรียกว่า Gold Spot โดยนักลงทุนสามารถเทรดด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำและทำกำไรได้ทั้งในช่วงที่ราคาขึ้นและลง

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทองในตลาด Forex ได้แก่

 1. อุปสงค์และอุปทานของทองคำ
 2. ราคาน้ำมัน
 3. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
 4. นโยบายการเงินของธนาคารกลางและอัตราดอกเบี้ย
 5. ความเสี่ยงทางการเมืองและระบบการเงิน
 6. ข่าวเศรษฐกิจสำคัญจาก Forex Factory

เคล็ดลับในการเทรดทอง Forex คือ ควรติดตามข่าวจากธนาคารกลางโดยเฉพาะ FED วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเงินและเศรษฐกิจ ดูราคา High-Low ในอดีต และใช้อินดิเคเตอร์ช่วยวิเคราะห์กราฟ

การเลือกโบรกเกอร์ Forex เพื่อเทรดทองก็มีความสำคัญ โดยต้องพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าสเปรด ค่าสวอป ความเร็วในการส่งคำสั่ง เลเวอเรจ เป็นต้น รวมถึงตรวจสอบใบอนุญาตของโบรกเกอร์ด้วย เพื่อให้การเทรดทองเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

5 โบรกเกอร์เทรด Gold CFD(gold forex) ดีที่สุดในไทย

IUX Markets

 • ก่อตั้งเมื่อปี 2016
 • ได้รับใบอนุญาตจาก M.I.S.A., FSCA, SVGFSA และจดทะเบียนกับ NFA
 • แพลตฟอร์ม: MT5, WebTrader และ IUX Markets App
 • ค่าสเปรด XAU/USD: ต่ำสุด 0.05 pips (บัญชี Raw) สูงสุด 2.2 pips (บัญชี Standard+)
 • ฝากเงินขั้นต่ำ: $10 – $500
 • ค่า Swap ทองคำ: 0 ทุกบัญชี
 • เป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CySEC ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลชั้นนำในยุโรป จึงมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยของเงินทุน
 • มีสเปรดต่ำเริ่มต้นเพียง 0.1 pips สำหรับการเทรดคู่สกุลหลัก XAUUSD ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม
 • เงินฝากขั้นต่ำเริ่มต้นที่ $100 เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกระดับ ตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงเทรดเดอร์มืออาชีพ
 • มีบัญชีให้เลือกหลากหลายประเภท ได้แก่ บัญชี Micro, Premium และ VIP ซึ่งมีค่าสเปรดและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เหมาะกับการลงทุนในทุกรูปแบบ
 • รองรับแพลตฟอร์มการเทรดยอดนิยมอย่าง MT4 และ MT5 ซึ่งใช้งานง่าย มีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
 • มีระบบ Negative Balance Protection ที่ช่วยป้องกันไม่ให้ยอดเงินติดลบ แม้ในภาวะตลาดผันผวน จึงมีความเสี่ยงที่จำกัด เหมาะกับเทรดเดอร์ที่มีงบน้อย
 • เปิดโอกาสให้เทรดด้วยบัญชีทดลอง (Demo Account) เพื่อทดสอบระบบและฝึกฝนทักษะการเทรด ก่อนลงทุนด้วยเงินจริง
 • มีฝ่ายบริการลูกค้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24/5 ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งทางอีเมล แชทสด และโทรศัพท์

ข้อดี

 1. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายต่ำ: นักลงทุนมักจะได้รับสเปรดและค่าคอมมิชชั่นที่แข่งขันได้.
 2. การเข้าถึงหลายตลาด: สามารถซื้อขายได้หลายสินค้าพื้นฐาน, ไม่จำกัดเพียง Forex.
 3. แพลตฟอร์มการซื้อขาย: เสนอแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ.
 4. เครื่องมือการวิเคราะห์: มีเครื่องมือและทรัพยากรการวิเคราะห์ตลาดที่มีประโยชน์.
 5. การศึกษาลูกค้า: มีทรัพยากรการเรียนรู้และการฝึกอบรมสำหรับนักลงทุน.

ข้อเสีย

 1. เว็บไซต์และข้อมูลบางส่วนอาจไม่เข้าถึงได้ง่าย: อาจมีข้อมูลบางอย่างที่ไม่ชัดเจนหรือยากต่อการค้นหา.
 2. ความหลากหลายของสินค้าอาจจำกัด: ในบางกรณี, อาจไม่เทียบเท่ากับโบรกเกอร์อื่นๆ.
 3. การสนับสนุนลูกค้า: อาจมีการรายงานถึงความล่าช้าในการตอบกลับหรือความช่วยเหลือ.
 4. เครื่องมือและเทคโนโลยี: บางแพลตฟอร์มหรือเครื่องมืออาจไม่ทันสมัยเท่าที่ควร.
 5. เงื่อนไขการถอนเงิน: อาจมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้กระบวนการถอนเงินยุ่งยาก.

Pepperstone

 • ก่อตั้งเมื่อปี 2010
 • แพลตฟอร์ม: MT4 และ MT5
 • ค่าสเปรด XAU/USD: 2.0 pips ทั้งบัญชี Standard และ Razor
 • ฝากเงินขั้นต่ำ: $20
 • ค่า Swap ทองคำ: -0.77 pips
 • Pepperstone เป็นโบรกเกอร์ Forex ชั้นนำของออสเตรเลีย ที่มีชื่อเสียงด้านสเปรดต่ำและความรวดเร็วในการดำเนินการ
 • มีตราสารให้เลือกเทรดที่หลากหลาย นอกจาก CFD ทองคำ (XAUUSD) แล้ว ยังมี Gold Futures ให้เทรดผ่านแพลตฟอร์ม MT5 ได้ด้วย เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ต้องการทั้งความยืดหยุ่นและสภาพคล่องสูง
 • สเปรดสำหรับการเทรดทองคำเริ่มต้นที่ 0.15 จุด ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่แคบมาก เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม
 • รองรับการเทรดทองคำได้หลายบัญชี ทั้ง Razor Account ที่เหมาะกับการเทรดเร็วและบ่อยครั้ง, Standard Account สำหรับเทรดเดอร์ทั่วไป และ Swap Free Account สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกจ่ายค่า Swap
 • มี Leverage ในการเทรดทองคำสูงสุดถึง 1:500 ซึ่งมากกว่าโบรกเกอร์ Forex ส่วนใหญ่ในตลาด ทำให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากเงินทุนได้อย่างคุ้มค่า
 • เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการเทรดทองคำ มีให้เลือกใช้อย่างครบครัน ทั้ง AutoChartist, Smart Trader Tools และ Trading Central ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้แม่นยำมากขึ้น
 • เงินฝากเริ่มต้นเพียง 200 ดอลลาร์สหรัฐ และมีวิธีการฝากถอนที่สะดวก รวดเร็ว ทั้ง e-Wallet, บัตรเครดิต/เดบิต และการโอนผ่านธนาคาร
 • ให้บริการฝึกอบรมและคำแนะนำแบบตัวต่อตัวผ่านเจ้าหน้าที่มืออาชีพ ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถพัฒนาทักษะการเทรดทองคำได้อย่างรวดเร็ว

ข้อดี

 1. สเปรดแคบ: เสนอสเปรดที่แคบมากสำหรับสินค้าหลัก, ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย.
 2. การเข้าถึงตลาด: สามารถเข้าถึงตลาด Forex และ CFD หลายตลาด.
 3. เทคโนโลยีการซื้อขายสูง: ใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ทันสมัยและเชื่อถือได้.
 4. การสนับสนุนลูกค้า: มีการสนับสนุนลูกค้าหลายภาษาและรวดเร็ว.
 5. การศึกษาและทรัพยากร: มีทรัพยากรการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดมากมาย.

ข้อเสีย

 1. เงินฝากขั้นต่ำ: สำหรับบางบัญชีอาจต้องการเงินฝากขั้นต่ำที่สูง.
 2. ค่าธรรมเนียมการถอน: อาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับการถอนเงินบางรูปแบบ.
 3. ความหลากหลายของสินค้า: อาจไม่มีบางสินค้าที่นักลงทุนสนใจ.
 4. โปรโมชั่นและโบนัส: อาจไม่เสนอโปรโมชั่นหรือโบนัสมากมายเหมือนโบรกเกอร์อื่นๆ.
 5. การเข้าถึงแพลตฟอร์ม: ในบางภูมิภาค, อาจมีการจำกัดการเข้าถึง.

Exness

 • ก่อตั้งเมื่อปี 2008
 • แพลตฟอร์ม: MT4, MT5 และ WebTrader
 • ค่าสเปรด XAU/USD: ต่ำสุด 0.06 pips (บัญชี Raw) สูงสุด 2.0 pips
 • ฝากเงินขั้นต่ำ: $10 – $1,000
 • ค่า Swap ทองคำ: -38.50 pips
 • มีค่า Spread ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ในตลาด โดยใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ซึ่งละเอียดกว่าโบรกเกอร์ทั่วไปที่ใช้เพียง 2 ตำแหน่ง
 • บัญชี Zero ให้ค่า Spread ต่ำสุด ตามมาด้วยบัญชี Raw Spread ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการต้นทุนต่ำ
 • เป็น 1 ใน 3 โบรกเกอร์ที่ให้ค่า Swap ในฝั่ง Short เป็นบวก ซึ่งถือเป็นการคิดค่า Swap ที่ถูกต้องตามหลักการ เนื่องจากโดยปกติแล้ว ค่า Swap ฝั่ง Short ของทองคำควรเป็นบวก ในขณะที่ฝั่ง Long จะเป็นลบ
 • ดังนั้น การให้ค่า Swap ที่ถูกต้องตามหลักการ เป็นอีกจุดเด่นของ Exness ที่ทำให้เหมาะกับการเทรดทองคำเป็นพิเศษ

ข้อดี

 1. ไม่มีค่าธรรมเนียมการถอนและฝากเงิน: เสนอการฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม.
 2. สเปรดต่ำ: สำหรับบางสินค้า, Exness เสนอสเปรดที่ต่ำมาก.
 3. การสนับสนุนลูกค้าตลอด 24/7: มีการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยมและตลอดเวลา.
 4. เลเวอเรจสูง: นักลงทุนสามารถใช้เลเวอเรจได้สูง, ทำให้เพิ่มโอกาสในการทำกำไร.
 5. การเข้าถึงตลาด: สามารถเข้าถึง Forex และตลาด CFD ได้หลายตลาด.

ข้อเสีย

 1. ความซับซ้อนของบัญชี: มีหลายประเภทบัญชีที่อาจทำให้นักลงทุนใหม่สับสน.
 2. การระบุตัวตน: กระบวนการ KYC อาจใช้เวลาและซับซ้อน.
 3. ความเสี่ยงจากเลเวอเรจสูง: เลเวอเรจสูงอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการขาดทุนที่มากขึ้น.
 4. ความหลากหลายของสินค้า: อาจมีข้อจำกัดในบางสินค้าที่ไม่เสนอ.
 5. การเข้าถึงแพลตฟอร์ม: บางประเทศอาจมีการจำกัดการเข้าถึง Exness.

XM

 • ก่อตั้งเมื่อปี 2009
 • แพลตฟอร์ม: MT4, MT5 และ WebTrader
 • ค่าสเปรด XAU/USD: ต่ำสุด 1.3 pips สูงสุด 2.5 pips
 • ฝากเงินขั้นต่ำ: $5 ทุกบัญชี
 • ค่า Swap ทองคำ: -13.56 pips (ยกเว้นบัญชี Ultra Low ที่เป็น 0)

ข้อดี

 1. โบนัสและโปรโมชั่น: เสนอโบนัสต้อนรับและโปรโมชั่นอื่นๆ สำหรับนักลงทุน.
 2. การสนับสนุนลูกค้าหลายภาษา: ให้บริการลูกค้าในหลายภาษา.
 3. การศึกษาลูกค้า: มีทรัพยากรการศึกษามากมายเช่น เวบินาร์, สัมมนา, และวิดีโอ.
 4. ความหลากหลายของสินค้า: เสนอการซื้อขายใน Forex, หุ้น, ดัชนี, และสินค้าโภคภัณฑ์.
 5. เครื่องมือการซื้อขาย: มีเครื่องมือและแพลตฟอร์มการซื้อขายที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ.

ข้อเสีย

 1. เงินฝากขั้นต่ำ: บางบัญชีอาจต้องการเงินฝากขั้นต่ำ.
 2. การถอนเงิน: อาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับการถอนเงินในบางกรณี.
 3. สเปรด: สำหรับบางสินค้า, สเปรดอาจไม่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับโบรกเกอร์อื่น.
 4. การจำกัดการเข้าถึง: บางประเทศอาจไม่สามารถเข้าถึง XM ได้.
 5. ความซับซ้อนของแพลตฟอร์ม: สำหรับนักลงทุนใหม่, บางแพลตฟอร์มอาจดูซับซ้อน.

IC Markets

 • ก่อตั้งเมื่อปี 2007
 • แพลตฟอร์ม: MT4, MT5 และ WebTrader
 • ค่าสเปรด XAU/USD: 4.1 – 4.4 pips
 • ฝากเงินขั้นต่ำ: $200
 • ค่า Swap ทองคำ: -3.20 pips

ข้อดี

 1. สเปรดต่ำ: เสนอสเปรดที่ต่ำสำหรับสินค้าหลัก, ลดค่าใช้จ่ายการซื้อขาย.
 2. เลเวอเรจสูง: สามารถใช้เลเวอเรจได้สูง, เพิ่มโอกาสในการทำกำไร.
 3. ไม่มีค่าธรรมเนียมการถอน: การถอนเงินไม่มีค่าธรรมเนียม.
 4. การเข้าถึงตลาด: เข้าถึง Forex, CFDs บนหุ้น, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์, และพันธบัตร.
 5. เครื่องมือและแพลตฟอร์มการซื้อขาย: ใช้แพลตฟอร์ม MetaTrader 4, MetaTrader 5, และ cTrader ที่มีประสิทธิภาพ.

ข้อเสีย

 1. เงินฝากขั้นต่ำ: สำหรับบัญชี Raw Spread อาจมีเงินฝากขั้นต่ำ.
 2. ความซับซ้อนของบัญชี: มีหลายประเภทบัญชีที่อาจทำให้เกิดความสับสน.
 3. ค่าธรรมเนียมบางประเภท: อาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับบริการหรือเครื่องมือบางอย่าง.
 4. โปรโมชั่นและโบนัส: อาจไม่มีโบนัสหรือโปรโมชั่นมากมายเหมือนโบรกเกอร์อื่น.
 5. การสนับสนุนลูกค้า: แม้จะมีความพยายามให้บริการดี แต่บางครั้งอาจพบปัญหาในการติดต่อหรือความช่วยเหลือ.

5 กองทุนที่ไม่ควรเข้าไปยุ่ง

การเลือกกองทุนที่ไม่ควรลงทุนนั้นมีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นประวัติการบริหาร, ความเสี่ยง, ค่าใช้จ่ายในการบริหาร,หรือผลการดำเนินงานที่ไม่สม่ำเสมอ

สิ่งที่ต้องพิจารณากองทุน ไม่ควรลงทุนด้วย

1.กองทุนที่มีความเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนในอดีตต่ำ

กองทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากแต่ผลตอบแทนในอดีตไม่ดีเท่าที่ควร ความเสี่ยงสูงควรให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ถ้าผลตอบแทนต่ำกว่าดัชนีหรือกองทุนในกลุ่มอื่น ก็ไม่น่าสนใจ

กองทุนที่มีความเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนในอดีตต่ำ การลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก, กองทุนที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่ หรือกองทุนที่ใช้กลยุทธ์ซับซ้อน มักมีความคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น 

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนเหล่านี้มีผลการดำเนินงานในอดีตที่ต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงหรือกองทุนอื่นในประเภทเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญและเป็นระยะเวลานาน ก็ควรทบทวนถึงความเหมาะสมในการลงทุน เพราะความเสี่ยงที่สูงนั้นควรได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า มิเช่นนั้นก็ไม่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น

2.กองทุนที่มีค่าธรรมเนียมแพงมาก

กองทุนที่มีค่าธรรมเนียมแพงมาก เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้ ต้องพิจารณาว่าค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปนั้น คุ้มค่ากับผลงานของกองทุนหรือไม่ บางทีก็ไม่ต่างจากกองทุนค่าธรรมเนียมต่ำ

กองทุนที่มีค่าธรรมเนียมสูงเมื่อเทียบกับผลตอบแทน ค่าธรรมเนียมของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะถูกหักออกจากผลตอบแทนของกองทุน ดังนั้นกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมสูงจะต้องสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีพอที่จะคุ้มค่ากับค่าธรรมเนียมเหล่านั้น 

หากกองทุนคิดค่าธรรมเนียมสูง แต่ผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมกลับต่ำกว่ากองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกันแต่มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่า ก็อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดี ควรพิจารณาเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมและผลตอบแทนอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุน

3.กองทุนไม่รู้จัก

กองทุนที่ไม่รู้จัก ไม่มีประวัติผลงาน โดยเฉพาะจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนขนาดเล็ก การลงทุนในกองทุนใหม่ที่บริหารโดยบลจ.ที่ไม่มีชื่อเสียงหรือประวัติผลงานที่ยาวนานพอ อาจมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนจากค่ายใหญ่ที่มีประสบการณ์ ผู้จัดการกองทุนอาจยังไม่มีผลงานในอดีตที่จะใช้อ้างอิงถึงความสามารถในการบริหารกองทุน และบลจ.อาจมีข้อจำกัดในเรื่องของทรัพยากรหรือขีดความสามารถในการดำเนินงาน ดังนั้นการลงทุนในกองทุนเหล่านี้จึงอาจมีความเสี่ยงที่สูงกว่า แม้ผลตอบแทนที่คาดหวังอาจสูง แต่ก็ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ศึกษาข้อมูลผู้จัดการกองทุนและทีมงาน รวมทั้งผลงานในอดีตของบลจ. (หากมี) ประกอบการตัดสินใจ

4.กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนไม่ชัดเจน

กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนไม่ชัดเจน ทำอะไรก็ได้ ควรเข้าใจว่ากองทุนนี้ลงทุนอะไร มีกลยุทธ์อย่างไร วัดผลงานเทียบกับตัวชี้วัดอะไร ถ้าไม่มีก็อาจขาดความโปร่งใส

กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนไม่ชัดเจน กองทุนแต่ละประเภทควรมีนโยบายการลงทุนที่ชัดเจนว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใด ใช้กลยุทธ์อย่างไร และมีตัวชี้วัดอ้างอิงเพื่อประเมินผลงานอย่างไร หากกองทุนมีนโยบายที่กว้างและยืดหยุ่นมากเกินไป 

เช่น สามารถลงทุนได้ในทุกประเภทสินทรัพย์ ทุกกลยุทธ์ ไม่มีการกำหนดสัดส่วนหรือกรอบการลงทุนที่แน่ชัด ก็อาจเป็นการยากต่อการคาดการณ์ผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมทั้งอาจขาดความโปร่งใสและยากต่อการเปรียบเทียบผลงานกับกองทุนอื่น 

นอกจากนี้หากนโยบายกองทุนเปลี่ยนแปลงบ่อย ก็จะส่งผลต่อความสม่ำเสมอของการบริหารและอาจไม่เหมาะกับการลงทุนในระยะยาว

5.กองทุนที่แสดงผลตอบแทนสวยหรู

กองทุนที่แสดงผลตอบแทนสวยหรู ชวนลงทุนด้วยข้อความโฆษณามากเกินจริง ผลตอบแทนที่ผ่านมาของกองทุน อาจได้มาจากการลงทุนเฉพาะจังหวะ หรือการปรับสัดส่วนพอร์ต ต้องวิเคราะห์ให้ละเอียด อย่าเชื่อคำโฆษณาโดยไม่ไตร่ตรอง

กองทุนที่ใช้คำโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงเกี่ยวกับผลตอบแทนในอดีต การนำเสนอผลตอบแทนในอดีตควรทำอย่างสุจริตและเป็นกลาง ไม่ควรเลือกช่วงเวลาที่จะแสดงเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งเพื่อให้ผลตอบแทนดูดี ควรแสดงผลตอบแทนในหลายช่วงเวลาทั้งระยะสั้นและระยะยาว และควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

กองทุนที่มุ่งโฆษณาชวนเชื่อด้วยผลตอบแทนเฉพาะช่วงที่สูงโดดเด่นแต่ไม่ได้อธิบายถึงความเสี่ยงหรือเหตุผลที่ผลตอบแทนสูงในช่วงนั้น หรือนำเสนอผลตอบแทนที่ได้มาจากการปรับพอร์ตในช่วงขาขึ้นและขาลงของตลาดโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการทำซ้ำ ก็อาจทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดและมองข้ามความเสี่ยงที่แท้จริงของกองทุนได้

กองทุนที่มีค่าธรรมเนียมสูงเกินไป สูงถึง 2.5% ต่อปีหรือมากกว่านั้น

ค่าธรรมเนียมที่สูงจะกินผลตอบแทนไปมาก ทำให้ผลกำไรที่ได้รับน้อยลง ควรเลือกกองทุนที่มีค่าใช้จ่ายต่ำในระยะยาว

ค่าธรรมเนียมของกองทุนแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (Total Expense Ratio) ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอื่นๆ โดยจะคิดเป็น % จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ทุกวัน ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะทำให้ผลตอบแทนสุทธิลดลงแม้ว่ากองทุนจะมีกำไรหรือขาดทุนก็ตาม
 2. ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุนโดยตรง เช่น ค่าธรรมเนียมการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ผู้ลงทุนทำธุรกรรม หากมีการซื้อขายบ่อยก็จะเสียค่าธรรมเนียมมาก ทำให้ผลตอบแทนลดลงมากกว่าการถือยาว

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ที่สูงถึง 2.5% ต่อปีหรือมากกว่านั้น ถือเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกองทุนส่วนใหญ่ในตลาด ซึ่งมักจะอยู่ในช่วงประมาณ 1-2% ต่อปี การที่กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงเช่นนี้ ทำให้เกิดความเสี่ยงและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนบางกลุ่ม ดังนี้

 • ความเสี่ยงจากผลตอบแทนที่ลดลง: ค่าธรรมเนียมการจัดการที่สูงจะถูกหักออกจากผลตอบแทนของกองทุนก่อนที่จะคืนกำไรให้แก่ผู้ลงทุน หากกองทุนไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงพอที่จะชดเชยกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ก็จะส่งผลให้ผลตอบแทนสุทธิที่ผู้ลงทุนได้รับลดลง
 • ความเสี่ยงจากการไม่คุ้มค่า: ค่าธรรมเนียมที่สูงควรสะท้อนถึงคุณภาพในการบริหารจัดการที่เหนือกว่า เช่น กลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อน การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ หรือการบริหารความเสี่ยงที่ดีกว่า แต่หากผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้สูงกว่ากองทุนอื่นที่คิดค่าธรรมเนียมต่ำกว่ามากนัก ก็อาจไม่คุ้มค่ากับค่าธรรมเนียมที่จ่ายไป
 • การเพิ่มแรงกดดันให้ผู้จัดการกองทุน: ค่าธรรมเนียมที่สูงอาจสร้างแรงกดดันให้ผู้จัดการกองทุนต้องแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อให้คุ้มค่ากับค่าธรรมเนียม ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป หรือการเข้าซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งเพื่อโกยผลกำไรระยะสั้น (Churning) ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวมสูงขึ้น

ค่าธรรมเนียมการจัดการในระดับ 2.5% ขึ้นไปอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทั่วไปที่ต้องการวางแผนการลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในอัตราที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง นักลงทุนที่มีเป้าหมายผลตอบแทนไม่สูงมาก เช่น วางแผนเพื่อการเกษียณ หรือต้องการสภาพคล่องในระยะปานกลาง ก็ควรพิจารณากองทุนที่มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่านี้ นอกจากนี้นักลงทุนที่เพิ่งเริ่มต้นและมีเงินลงทุนจำกัด ก็อาจได้รับผลกระทบจากค่าธรรมเนียมที่สูงมากเป็นพิเศษ เพราะจะทำให้เงินต้นที่นำไปลงทุนลดลงไปมากตั้งแต่แรก

สำหรับนักลงทุนบางกลุ่ม เช่น ผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคงและต้องการแสวงหาผลตอบแทนสูงสุดโดยยอมรับความเสี่ยงได้มาก การลงทุนในกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมสูงแต่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่าก็อาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะหากผู้จัดการกองทุนมีความสามารถและประวัติผลงานที่ดีจริง แต่ควรทำความเข้าใจโครงสร้างค่าธรรมเนียม เปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นอย่างรอบด้าน และติดตามผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินความคุ้มค่าในระยะยาว

กองทุนที่มีขนาดเล็กและสภาพคล่องต่ำ

กองทุนขนาดเล็กมักมีสภาพคล่องไม่ดีและอาจปิดตัวได้ง่าย เวลาไถ่ถอนอาจได้เงินคืนช้า ควรเลือกกองทุนที่มีสินทรัพย์มากพอและซื้อขายคล่อง

พิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน ดังนี้

 • ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk): กองทุนขนาดเล็กมักมีสภาพคล่องต่ำ เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินและจำนวนผู้ลงทุนมีจำกัด เมื่อนักลงทุนต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมาก กองทุนอาจไม่มีเงินสดหรือสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที ทำให้การไถ่ถอนเงินอาจล่าช้าหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการ โดยเฉพาะในภาวะตลาดผันผวน
 • ความเสี่ยงจากการปิดกองทุน: กองทุนขนาดเล็กมักมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินรวม หากไม่สามารถระดมทุนเพิ่มได้ ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า หรือผู้ถือหน่วยลงทุนทยอยขายคืนจนหน่วยลงทุนลดลงมาก กองทุนอาจถูกเลิกกิจการโดยไม่ทันตั้งตัว ทำให้นักลงทุนไม่สามารถลงทุนต่อเนื่องในระยะยาวได้
 • ความเสี่ยงด้านผลตอบแทน: กองทุนขนาดเล็กมักมีความเสี่ยงสูงกว่าในแง่ผลตอบแทน เนื่องจากมีข้อจำกัดในการกระจายการลงทุน การเข้าถึงข้อมูล การต่อรองราคา ส่งผลให้ผันผวนมากกว่า ผลตอบแทนอาจด้อยกว่ากองทุนใหญ่ที่มีต้นทุนต่ำและความได้เปรียบในการลงทุนมากกว่า
 • ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ: กองทุนขนาดเล็กอาจมีข้อจำกัดด้านบุคลากรและระบบงาน ขาดการตรวจสอบถ่วงดุลที่ดีพอ ทำให้มีความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการดำเนินงานหรือการทุจริตมากกว่า

ดังนั้น ก่อนลงทุนในกองทุนขนาดเล็ก ควรศึกษานโยบายและกลยุทธ์การลงทุน ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ รวมทั้งสัดส่วนสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย ติดตามผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินอย่างใกล้ชิด และมีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนเล็กอย่างจำกัด เพื่อป้องกันผลกระทบหากกองทุนประสบปัญหา ทางที่ดีควรกระจายการลงทุนไปในกองทุนหลายๆ กองทุน โดยเลือกกองทุนที่มีสินทรัพย์มากพอ มีสภาพคล่องสูง และมีประวัติการบริหารจัดการที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในภาพรวมของพอร์ตการลงทุน

กองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนไม่ชัดเจน

การลงทุนในกองทุนที่มีกลยุทธ์ไม่ชัดเจนนั้นมีความเสี่ยงสูง และไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ โดยมีเหตุผลดังนี้

 • ความเสี่ยงที่ประเมินยาก: หากกลยุทธ์ของกองทุนมีความซับซ้อน คลุมเครือ ไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย ก็จะเป็นการยากที่นักลงทุนจะประเมินความเสี่ยงที่แท้จริงของกองทุนนั้นได้ ทำให้อาจลงทุนโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และรับความเสี่ยงที่สูงเกินกว่าระดับที่ตนเองรับได้โดยไม่รู้ตัว
 • ผลตอบแทนที่ผันผวน: กองทุนที่มีกลยุทธ์ซับซ้อนมักมีความผันผวนของผลตอบแทนสูง โดยอาจให้ผลตอบแทนที่ดีมากในบางช่วง แต่ขาดทุนหนักในช่วงอื่น ทำให้ยากต่อการคาดการณ์ผลตอบแทนในระยะยาว และอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการความมั่นคงหรือวางแผนใช้เงินในอนาคต
 • ขาดความโปร่งใส: ความซับซ้อนของกลยุทธ์อาจถูกใช้เป็นข้ออ้างในการปกปิดความเสี่ยงหรือเบี่ยงเบนความสนใจจากข้อมูลสำคัญ ทำให้นักลงทุนไม่สามารถติดตามและตรวจสอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมสูง: โดยทั่วไปกองทุนที่มีความซับซ้อนสูงมักคิดค่าธรรมเนียมที่สูงกว่ากองทุนทั่วไป อ้างว่าเพื่อชดเชยกับต้นทุนในการบริหารและความยากของกลยุทธ์ แต่ค่าธรรมเนียมที่สูงนี้ก็จะกินผลตอบแทนไปมาก ทำให้ผลตอบแทนสุทธิของนักลงทุนลดลง
 • เข้าใจยาก ไม่เหมาะกับนักลงทุนทั่วไป: กลยุทธ์การลงทุนที่มีความซับซ้อนสูง มักเหมาะกับนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจในตลาดการเงินลึกซึ้งเท่านั้น สำหรับนักลงทุนรายย่อยทั่วไป การลงทุนโดยไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่ลงทุนเป็นอย่างดี อาจนำไปสู่การสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากได้

ตัวอย่างของกองทุนที่มีกลยุทธ์ซับซ้อนที่ควรหลีกเลี่ยง

 • กองทุนที่ใช้อนุพันธ์ทางการเงินหลายขั้นตอน เช่น option ซ้อน option, structure note
 • กองทุนที่มีการกู้ยืมเงินมาลงทุนเพิ่ม (leverage) ทำให้มีความเสี่ยงสูงขึ้น
 • กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ๆ ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคย เช่น cryptocurrency, NFT
 • กองทุนที่ใช้ AI, algorithm หรือเทคนิคการเทรดที่ซับซ้อนโดยไม่เปิดเผยรายละเอียด
 • กองทุนที่เปลี่ยนกลยุทธ์บ่อยๆ โดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจน

กองทุนที่ผลการดำเนินงานไม่ดีอย่างต่อเนื่อง

กองทุนที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงหรือค่าเฉลี่ยของกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เช่น 5 ปีขึ้นไป ถือเป็นสัญญาณเตือนที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม เนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและข้อบกพร่องในการบริหารจัดการกองทุน ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น

 • กลยุทธ์การลงทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพ: กลยุทธ์ที่ใช้อาจไม่เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น หรือมีจุดอ่อนที่ทำให้ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนเทียบเคียงกับคู่แข่งได้ การที่ผู้จัดการกองทุนยังคงยึดติดกับกลยุทธ์ที่ใช้ไม่ได้ผลโดยไม่ยอมปรับเปลี่ยน จะส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนด้อยกว่ากองทุนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
 • การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ผิดพลาด: การวิเคราะห์และคัดสรรหลักทรัพย์เพื่อลงทุนเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารกองทุน หากผู้จัดการกองทุนมีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ที่คลาดเคลื่อน เลือกลงทุนในบริษัทที่ไม่มีศักยภาพ หรือไม่สามารถคัดเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มโดดเด่นเข้ามาในพอร์ตได้ ก็จะทำให้ผลงานของกองทุนตามหลังคู่แข่ง
 • ความสามารถของผู้จัดการกองทุน: หากผู้จัดการกองทุนขาดความรู้ ความเข้าใจในการลงทุน ไม่สามารถอ่านเกมตลาดได้อย่างแม่นยำ หรือมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดบ่อยครั้ง ก็จะส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลง การที่กองทุนมีผลงานแย่ลงอย่างต่อเนื่องยาวนาน อาจสะท้อนถึงปัญหาด้านความสามารถของผู้บริหารกองทุนเป็นสำคัญ
 • โครงสร้างของกองทุน: ข้อจำกัดต่างๆ ในโครงสร้างและนโยบายของกองทุน เช่น การกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่ไม่ยืดหยุ่น การมีค่าใช้จ่ายที่สูง หรือการเน้นกระจายความเสี่ยงมากจนขาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น ล้วนเป็นอุปสรรคสำคัญที่อาจฉุดรั้งศักยภาพในการทำกำไรของกองทุนในระยะยาว

ดังนั้น หากการลงทุนในกองทุนที่มีผลตอบแทนย่ำแย่มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน โอกาสที่กองทุนนั้นจะพลิกผลงานกลับมาได้ดีนั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากปัญหาพื้นฐานเชิงโครงสร้างที่แก้ไขได้ยาก การมองหากองทุนใหม่ที่มีประวัติผลการดำเนินงานดีกว่าอย่างสม่ำเสมอจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว

กองทุนมีการเปลี่ยนผู้จัดการกองทุนบ่อยครั้ง

การที่กองทุนมีการเปลี่ยนผู้จัดการกองทุนบ่อยครั้งในช่วงระยะเวลาอันสั้น เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่นักลงทุนควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้นักลงทุนไม่ควรเข้าลงทุนในกองทุนนี้ ดังนี้

 • ขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ: การที่ผู้จัดการกองทุนเปลี่ยนแปลงถี่ จะทำให้ขาดความต่อเนื่องในแนวทางและกลยุทธ์การลงทุน เนื่องจากผู้จัดการกองทุนแต่ละท่านมักมีแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการเงินลงทุนที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนตัวบ่อยๆ จึงทำให้ทิศทางการลงทุนของกองทุนขาดเสถียรภาพ ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอได้ในระยะยาว
 • ความเสี่ยงในการปรับพอร์ตการลงทุน: เมื่อมีการเปลี่ยนผู้จัดการกองทุนใหม่ มักจะมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนการจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ใหม่ตามความเห็นของผู้บริหารคนใหม่ ทำให้เกิดความเสี่ยงจากการขายหลักทรัพย์ที่อาจขาดทุนออกไป และมีต้นทุนจากการซื้อหลักทรัพย์ใหม่เข้ามาแทน ส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
 • สัญญาณของปัญหาภายใน: การที่กองทุนต้องเปลี่ยนผู้จัดการกองทุนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการลาออกก่อนครบวาระ อาจสะท้อนถึงปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร ความไม่พอใจของผู้จัดการกองทุนต่อแนวทางการดำเนินงาน หรือข้อจำกัดต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารกองทุนในภาพรวม ซึ่งล้วนเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนไม่อาจมองข้ามได้
 • ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง: เมื่อนักลงทุนเห็นข่าวการเปลี่ยนผู้จัดการกองทุนบ่อยครั้ง ก็จะเกิดความกังวลต่อความสามารถในการบริหารจัดการและแนวโน้มผลตอบแทนในอนาคต อาจส่งผลให้เกิดการไถ่ถอนเงินลงทุนออกจากกองทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะยิ่งซ้ำเติมให้ผลประกอบการของกองทุนแย่ลงไปอีก รวมถึงอาจกระทบต่อสภาพคล่องในการบริหารกองทุนด้วย

ดังนั้น กองทุนที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการกองทุนบ่อยครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ จึงมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในกองทุนที่มีความมั่นคง มีทีมงานบริหารที่เข้มแข็งและทำงานร่วมกันมานาน สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ การมองหากองทุนที่มีเสถียรภาพมากกว่า จึงจะช่วยลดความผันผวนและเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ยกตัวอย่าง 5 กองทุนที่ไม่ควรเข้าไปยุ่ง

 • กองทุนตราสารหนี้ XYZ – กองทุนนี้มีค่าธรรมเนียมการจัดการสูงถึง 2.5% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุนประเภทเดียวกันมาก
 • กองทุนตราสารทุน ABC – กองทุนนี้มีผลตอบแทนต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่มีปัญหา
 • กองทุน Private Equity MNO – กองทุนนี้ไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่ลงทุน และไม่มีการสื่อสารกลยุทธ์การลงทุนอย่างชัดเจนแก่ผู้ลงทุน
 • กองทุนผสม QRS – ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กองทุนนี้มีการเปลี่ยนผู้จัดการกองทุนถึง 4 ครั้ง ส่งผลให้ผลการดำเนินงานขาดความสม่ำเสมอ
 • กองทุน Hedge Fund WXY – กองทุนนี้ใช้กลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่นการใช้เลเวอเรจในระดับสูง และการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่ซับซ้อน ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั่วไป

Swing Trading คืออะไร ทำไมคนเทรด Forex ถึงใช้กันเยอะ

Swing Trading คืออะไร

 • Swing Trading (สวิงเทรด) คือ รูปแบบการเทรดที่ได้รับความนิยมสูงในตลาด Forex โดยมุ่งเน้นการเก็งกำไรจากการแกว่งตัวของราคาในระยะสั้นถึงระยะกลาง
 • อาศัยการวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาจากกราฟเป็นหลัก โดยดูจากจุดสูงสุด (Swing High) และจุดต่ำสุด (Swing Low) ของการแกว่งตัวในแต่ละรอบ
 • เปิดสถานะไปตามทิศทางของการแกว่งตัวของราคา โดยเปิดสถานะซื้อ (Buy) เมื่อราคามีแนวโน้มแกว่งขึ้น และเปิดสถานะขาย (Sell) เมื่อราคามีแนวโน้มแกว่งลง
 • ใช้เครื่องมือและแนวคิดทางเทคนิคต่างๆ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ เช่น แนวรับ (Support), แนวต้าน (Resistance), รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Pattern), Fibonacci Retracement, อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค เป็นต้น
 • มีข้อดี คือ สามารถทำกำไรจากการแกว่งตัวระยะสั้นๆ ของราคาได้ดี มีอัตราชนะเทรด (Win Rate) สูงถึง 60-70% และไม่ต้องใช้เวลานั่งหน้าจอนานเหมือน Day Trade
 • มีข้อเสีย คือ มีความเสี่ยงจากการถือสถานะข้ามคืน (Overnight Risk), มีอัตราส่วนกำไรเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (Risk to Reward Ratio) ที่ไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับการเทรดตามแนวโน้มระยะยาว
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ถนัดการวิเคราะห์กราฟและชอบการเทรดแบบไม่ต้องใช้เวลานั่งหน้าจอนานเกินไป หากมีความเข้าใจหลักการและบริหารความเสี่ยงได้ดี ก็สามารถใช้ทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมคนเทรด Forex ถึงใช้กันเยอะ

คนเทรด Forex นิยมใช้ Swing Trade กันเยอะ เนื่องจาก

 • เหมาะกับคนที่มีเวลาจำกัด ไม่สามารถนั่งดูกราฟและเทรดได้ทั้งวัน เพราะการเทรดแบบ Swing ไม่จำเป็นต้องเฝ้าจอ24ชม. สามารถวางแผนเปิดปิดออเดอร์ตามจังหวะของกราฟแล้วปล่อยให้มันวิ่งไปได้เลย
 • การแกว่งตัวของราคาในตลาด Forex มีความชัดเจน และเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงเอื้อต่อการทำกำไรด้วยวิธีนี้ได้ดี โดยเฉพาะเมื่อตลาดไม่มีทิศทางหรือเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ
 • Swing Trade มีความเสี่ยงที่จำกัดกว่า เพราะไม่ได้เก็งกำไรกับการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย ทำให้สามารถตั้ง Stop Loss ที่ห่างออกไปได้มากกว่า Day Trade จึงโดนตัดขาดทุนบ่อยน้อยกว่า
 • ใช้เงินทุนในการเทรดแต่ละครั้งต่ำกว่า เมื่อเทียบกับการเทรดระยะยาว เพราะเป้าหมายกำไรอยู่ที่การทำกำไรทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง จึงเป็นการลดความเสี่ยงจากการขาดทุนมากในครั้งเดียว
 • มีอัตราการชนะสูง โดยเฉพาะเมื่อใช้ควบคู่กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แม่นยำ ก็ยิ่งทำให้ช่วยคัดกรองสัญญาณเทรดได้ดีขึ้น และมีโอกาสกำไรสูงขึ้น
 • สามารถปรับขยายขนาดการเทรดเพิ่มขึ้นได้ หากมีความมั่นใจในสัญญาณนั้นๆ โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงมากจนเกินไป เนื่องจากการวางแผน Swing Trade ที่ดีมักจะรอจังหวะที่ชัดเจนอยู่แล้ว
 • เป็นการฝึกอดทนรอคอยและมีวินัยในการเทรด เมื่อถือสถานะข้ามวันโดยไม่ใจร้อนเข้าออกตลาดบ่อยเกินไป ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ จึงทำให้ Swing Trade เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ได้รับความนิยมสูงในหมู่ผู้เทรด Forex โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอจากการเทรด แต่มีข้อจำกัดด้านเวลา หรือยังมีประสบการณ์ไม่มากพอที่จะเทรดแบบ Intraday ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า

อย่างไรก็ตาม การประสบความสำเร็จด้วยการเทรด Swing ก็ยังต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์กราฟ การบริหารความเสี่ยง และวินัยในการปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด จึงจะสามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรจากการแกว่งตัวของราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

หลักการของ Swing Trade

คือ การเปิดสถานะไปตามทิศทางของการแกว่งตัวของราคา กล่าวคือ เมื่อราคามีแนวโน้มแกว่งขึ้น เราก็จะเปิดสถานะซื้อ (Buy) และเมื่อราคามีแนวโน้มแกว่งลง เราก็จะเปิดสถานะขาย (Sell) โดยจะอ้างอิงจากจุดสูงสุดของการแกว่งตัว (Swing High) และจุดต่ำสุดของการแกว่งตัว (Swing Low) ในแต่ละรอบ

ในการวิเคราะห์กราฟเพื่อหาจุด Swing High และ Swing Low นั้น เราจะต้องอาศัยเครื่องมือและแนวคิดพื้นฐานทางเทคนิคหลายอย่างเข้ามาช่วย เช่น แนวรับ (Support) และแนวต้าน (Resistance) ซึ่งเป็นระดับราคาที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการสะท้อนกลับของราคาเมื่อราคาเคลื่อนที่มาถึง

เมื่อราคาเคลื่อนที่ขึ้นไปถึงเส้นแนวต้าน ก็มักจะเกิดแรงขายออกมาและกดดันให้ราคาเกิดการย่อตัวลงมา ซึ่งจุดสูงสุดที่ราคาแตะแนวต้านนี้ก็คือ Swing High ในทางกลับกัน เมื่อราคาเคลื่อนที่ลงมาถึงเส้นแนวรับ ก็มักจะเกิดแรงซื้อเข้ามาและผลักดันให้ราคาดีดตัวขึ้น ซึ่งจุดต่ำสุดที่ราคาแตะแนวรับนี้ก็คือ Swing Low นั่นเอง

ดังนั้น Swing Trader จึงมักวางแผนเปิดสถานะ Sell เมื่อราคาขึ้นไปแตะแนวต้านสำคัญ ด้วยความคาดหวังว่าราคาจะเกิดการย่อตัวลงมาและทำจุด Swing High ณ บริเวณนั้น และในทางกลับกัน ก็มักจะวางแผนเปิดสถานะ Buy เมื่อราคาลงมาแตะแนวรับสำคัญ ด้วยความคาดหวังว่าราคาจะเกิดการดีดตัวขึ้นและทำจุด Swing Low ณ บริเวณนั้นเช่นกัน

สรุปได้เป็นข้อรายละเอียด ดังนี้

 • การวิเคราะห์ทิศทางการแกว่งตัวของราคา โดยอาศัยการดูแนวโน้มของกราฟในภาพรวม เพื่อให้รู้ว่าควรมองหาสัญญาณในทิศทางไหน ขึ้นหรือลง โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Trendline, Moving Average ช่วยยืนยันทิศทางของกราฟ
 • การหาจุดเปลี่ยนตัวของราคา (Swing Points) ซึ่งประกอบด้วยจุดสูงสุดของการแกว่งตัว (Swing High) และจุดต่ำสุดของการแกว่งตัว (Swing Low) ในแต่ละรอบ โดยจุดเหล่านี้จะเป็นตำแหน่งสำคัญที่ควรจับตาดูเพื่อหาสัญญาณเปิดเทรด
 • การใช้แนวรับ (Support) และแนวต้าน (Resistance) เพื่อยืนยันจุด Swing High และ Swing Low โดยแนวรับมักจะเป็นจุดหยุดการร่วงของราคา 
 • ส่วนแนวต้านจะเป็นจุดหยุดการไต่ระดับของราคา ซึ่งเมื่อราคาเคลื่อนมาถึงแนวรับ/แนวต้านสำคัญมักจะเกิดการสะท้อนกลับที่จุด Swing Point
 • การดูสัญญาณจากรูปแบบของแท่งเทียน (Candlestick Pattern) เช่น Hammer, Shooting Star, Engulfing เพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนการกลับตัวของราคา และช่วยในการยืนยันจุด Swing High / Low ให้แม่นยำมากขึ้น
 • การใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค เช่น RSI, Stochastic, MACD เพื่อวัดโมเมนตัมของราคา ซึ่งเมื่อเห็นสัญญาณของโมเมนตัมที่อ่อนแอลง ก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนการสิ้นสุดของการแกว่งตัวในรอบนั้น
 • การกำหนดระดับ Stop Loss และ Take Profit ที่เหมาะสม โดยอิงจากจุด Swing โดยทั่วไปจะตั้ง Stop Loss ไว้อีกฝั่งหนึ่งของ Swing Point ล่าสุด และตั้ง Take Profit ตรงจุด Swing ถัดไปในทิศทางของเทรนด์
 • การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยกำหนดขนาดลอตในการเทรดแต่ละครั้งให้สอดคล้องกับเงินทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และควรเสี่ยงไม่เกิน 1-2% ของเงินทุนต่อออเดอร์
 • การอดทนรอคอยโอกาสที่ดีที่สุด ไม่ใจร้อนเข้าเทรดทุกสัญญาณ แต่ควรเลือกจังหวะที่มีความน่าจะเป็นสูงที่สุดเท่านั้น เพื่อเพิ่มอัตราชนะและลดการเทรดที่ไร้ประสิทธิภาพ

ข้อดี ข้อเสีย ของ Swing Trade

ข้อดี Swing Trade

 • เหมาะกับคนที่มีเวลาจำกัด ไม่จำเป็นต้องเฝ้าจอตลอดเวลา
 • ใช้ประโยชน์จากการแกว่งตัวของราคาที่เกิดขึ้นบ่อยในตลาด Forex
 • มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนในแต่ละครั้งที่ต่ำกว่า เมื่อเทียบกับ Day Trade
 • ใช้เงินทุนต่อออเดอร์น้อยกว่าการเทรดระยะยาว ช่วยบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น
 • มีอัตราการชนะที่สูง (Win Rate) เมื่อใช้ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์ราคาที่เหมาะสม
 • สามารถปรับเพิ่มขนาดการเทรดได้หากมีความมั่นใจในสัญญาณ โดยยังควบคุมความเสี่ยงได้
 • ช่วยฝึกให้เทรดเดอร์มีวินัยในการรอคอยโอกาสการเข้าเทรดที่ดีที่สุด

ข้อเสีย Swing Trade

 • มีความเสี่ยงจากการถือสถานะข้ามคืน (Overnight Risk)
 • มีอัตราส่วนของกำไรเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (Risk-to-Reward Ratio) ที่ต่ำกว่าการเทรดระยะยาว
 • ต้องอาศัยความอดทนในการรอคอยการเกิดสัญญาณเทรดที่ชัดเจน
 • มีโอกาสพลาดทิศทางการเคลื่อนไหวระยะยาวของตลาด
 • ต้องคอยติดตามข่าวสารและปัจจัยพื้นฐานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการถือสถานะผิดทิศทาง
 • อาจต้องใช้เวลาในการรอรับกำไรนานกว่าการเทรดระยะสั้น
 • มีความเสี่ยงจากสภาพคล่องที่ลดลงในช่วงตลาดปิดหรือวันหยุด

สรุป

Swing Trading เป็นการเทรดที่ใช้ประโยชน์จากการแกว่งตัวขึ้นลงของราคาในระยะสั้นถึงกลาง โดยมีเป้าหมายที่จะเก็บกำไรจากการแกว่งตัว (Swing) ในแต่ละรอบ ไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงมากในคราวเดียว แต่เน้นทำกำไรทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง

โดยเทรดเดอร์จะเข้าซื้อเมื่อราคาอยู่บริเวณจุดต่ำสุดของรอบ (Swing Low) ด้วยความคาดหวังว่าราคาจะดีดตัวขึ้นไปสร้างจุดสูงใหม่ แล้วทำการขายทำกำไรออกมาเมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับที่พอใจ ซึ่งมักจะเป็นบริเวณจุดสูงสุดของรอบก่อนหน้า (Swing High)

หรือในทางตรงข้าม หากเทรดเดอร์มองว่าราคากำลังอยู่ในช่วงขาลง เมื่อราคาดีดตัวขึ้นมาถึงบริเวณ Swing High ก็จะเข้าเปิดออเดอร์ขาย (Short) เพื่อรอทำกำไรเมื่อราคาย่อตัวลงมา

โดยทั่วไป Swing Trade มักจะมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-to-Reward Ratio) อยู่ที่ประมาณ 1:2 หรือ 1:3 ไม่ได้สูงมากนัก เพราะเป้าหมายหลักอยู่ที่การแกว่งตัวระยะสั้น ไม่ใช่การรันเทรนด์ระยะยาว

นอกจากนี้ เทรดเดอร์มักจะใช้เครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ เช่น แนวรับ แนวต้าน, เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average), อินดิเคเตอร์วัดโมเมนตัม ฯลฯ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์หาจุด Swing ที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มความน่าจะเป็นในการเทรดให้สูงขึ้น

5 ระบบเทรด Forex Win rate สูง และวิธีวิเคราะอย่างละเอียด

ระบบเทรด Forex Win rate คืออะไร

ระบบเทรด Forex Win rate คือ อัตราความถี่ในการทำกำไรของระบบการเทรด Forex เมื่อเทียบกับจำนวนครั้งทั้งหมดที่เปิดการเทรด มักคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่มีกำไรเทียบกับจำนวนครั้งที่เทรดทั้งหมด

ยกตัวอย่างเช่น หากเปิดเทรดด้วยระบบหนึ่งเป็นจำนวน 100 ครั้ง ปรากฏว่ามีกำไร 55 ครั้ง และขาดทุน 45 ครั้ง แสดงว่าระบบดังกล่าวมี Win rate เท่ากับ 55%

Win rate เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงศักยภาพและประสิทธิผลของระบบเทรด Forex โดยระบบที่ดีควรมี Win rate อย่างน้อย 50% ขึ้นไป ซึ่งแสดงว่ามีโอกาสทำกำไรได้มากกว่าการขาดทุน อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาระบบเทรดนั้น Win rate เป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ประเมิน

สิ่งสำคัญ คือ เทรดเดอร์ต้องทำความเข้าใจว่า Win rate เป็นเพียงภาพสะท้อนผลการเทรดในอดีต ไม่ได้รับประกันผลในอนาคต ระบบที่เคยได้ผลดีวันนี้ อาจไม่เหมาะสมกับสภาวะตลาดในวันข้างหน้า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและทดสอบระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับพลวัตของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ในการประเมิน Win rate ของระบบเทรด Forex นั้น เทรดเดอร์ควรพิจารณาจากข้อมูลย้อนหลังในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ภาพรวมของประสิทธิภาพระบบในหลากหลายสถานการณ์ตลาด เช่น ตลาดขาขึ้น ขาลง ตลาดผันผวน ฯลฯ ไม่ควรดูเพียงผลการเทรดในระยะสั้นหรือจำนวนน้อยๆ เพราะอาจเกิดความคลาดเคลื่อนหรือไม่สะท้อนความเป็นจริง

แม้ระบบที่มี Win rate ค่อนข้างสูงจะเป็นที่น่าสนใจ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะสมกับเทรดเดอร์ทุกคน เพราะแต่ละคนมีปัจจัยแวดล้อม เป้าหมาย และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน เช่น บางคนอาจรับความเสี่ยงได้น้อย จึงเลือกระบบที่มี Win rate สูงแม้ผลตอบแทนต่อครั้งจะต่ำ ขณะที่บางคนอาจชอบระบบที่ให้ผลตอบแทนต่อครั้งมากๆแม้ Win rate จะต่ำกว่า ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่า

ดังนั้น เทรดเดอร์จึงควรเลือกระบบเทรดที่มี Win rate สอดคล้องกับเป้าหมาย บุคลิก และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง ไม่ใช่แค่เลือกระบบที่มีเปอร์เซ็นต์การชนะสูงเพียงอย่างเดียว และที่สำคัญคือต้องมีวินัยในการปฏิบัติตามระบบอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะมี Win rate เท่าใดก็ตาม เพราะการเบี่ยงเบนออกจากระบบเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการเทรดไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง

นอกจากนี้ การมีระบบเทรดสำรอง หรือ Plan B เผื่อไว้ก็เป็นสิ่งจำเป็น เพราะในบางช่วงเวลา ระบบหลักที่ใช้ประจำอาจให้ผลไม่ดีเท่าที่ควร หรือมี Win rate ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ การมีระบบเทรดทางเลือกจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับตัวและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้อย่างยืดหยุ่น

5 ระบบเทรด Forex Win rate สูง

Trend Following System

 • เป็นระบบเทรดที่มุ่งเน้นการตามติดแนวโน้มของราคา (trend) โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น moving average, trendline เพื่อระบุทิศทางของกราฟ
 • เปิดสถานะไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้ม (ซื้อเมื่อราคาขึ้น ขายเมื่อราคาลง) และถือจนกว่าจะมีสัญญาณกลับตัว
 • ระบบนี้มักมี Win rate ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจน อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรต่อการเทรดแต่ละครั้งมักไม่สูงมากนัก

Breakout Trading System

 • เป็นระบบเทรดที่รอจังหวะที่ราคาสามารถผ่านแนวต้านหรือแนวรับสำคัญไปได้ (breakout) แล้วจึงเปิดสถานะไปในทิศทางของการผ่าน
 • ใช้การวิเคราะห์แนวรับแนวต้านจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Pivot point, Fibonacci, Trendline รวมถึงการวิเคราะห์ราคาและปริมาณการซื้อขายในอดีต
 • ระบบ Breakout ให้ Win rate ที่ดีพอสมควร โดยเฉพาะเมื่อราคาเคลื่อนที่ผ่านจุดสำคัญได้อย่างชัดเจนและมีโมเมนตัมสูง

Range Trading System

 • ระบบเทรดประเภทนี้เหมาะสำหรับช่วงที่ตลาดอยู่ในภาวะไซด์เวย์ (sideways) ซึ่งราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆเป็นเวลานานโดยไม่มีทิศทางชัดเจน
 • เทรดเดอร์จะรอให้ราคาเข้าใกล้ขอบบน (แนวต้าน) ของกรอบ แล้วเปิดออเดอร์ขาย หรือรอให้ราคาลงมาที่ขอบล่าง (แนวรับ) แล้วเปิดออเดอร์ซื้อ
 • โดยคาดหวังว่าราคาจะสามารถกลับสู่อีกฝั่งของกรอบได้อีกครั้ง ซึ่งในตลาดไซด์เวย์นั้น มักเกิดขึ้นซ้ำๆ และทำให้ระบบนี้มี Win rate ที่น่าพอใจ

Position Trading System

 • เป็นการเทรดระยะกลางถึงระยะยาว โดยอาศัยการวิเคราะห์ทั้งเชิงเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงการติดตามข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจ
 • เทรดเดอร์จะเลือกคู่สกุลเงินที่คาดว่าจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการในสัปดาห์หรือเดือนข้างหน้า จากนั้นจึงเปิดสถานะไปในทิศทางนั้นและถือไว้เป็นระยะเวลานาน
 • ระบบนี้มี Win rate สูงกว่าการเทรดระยะสั้น เพราะเน้นภาพรวมมากกว่ารายละเอียดระยะสั้น แต่ต้องใช้เงินทุนและความอดทนสูง

News Trading System

 • เป็นการเทรดโดยอาศัยความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนและหลังประกาศข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น อัตราดอกเบี้ย GDP ตัวเลขจ้างงาน ฯลฯ
 • เทรดเดอร์จะวิเคราะห์ว่าผลประกาศที่ออกมาจะส่งผลในทิศทางใดต่อสกุลเงิน แล้วจึงเปิดสถานะไปในทิศทางนั้นทันทีที่มีการเปิดเผยข้อมูล
 • ระบบนี้มักให้ Win rate ที่สูงในบางคู่สกุลเงิน เนื่องจากตลาดมักตอบสนองต่อปัจจัยพื้นฐานในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงและความผันผวนในการเทรดก็สูงตามไปด้วย

ทั้งนี้ ต้องย้ำว่า Win rate เป็นเพียงหนึ่งในหลายปัจจัยที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทรด และไม่ได้การันตีผลกำไรในระยะยาว เทรดเดอร์ควรเลือกระบบให้เหมาะกับปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น ความเสี่ยง เงินทุน สไตล์การเทรด และควรทดสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ ปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยครับ

วิธีวิเคราะห์อย่างละเอียด

วิธีวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อค้นหาระบบเทรด Forex ที่มี Win rate สูง มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • กำหนดกรอบเวลาที่เหมาะสม เลือกช่วงเวลาที่มีนัยสำคัญและครอบคลุมเพียงพอ เช่น 1-3 ปีย้อนหลัง เพื่อให้มีข้อมูลมากพอสำหรับการวิเคราะห์ ช่วงเวลาที่ยาวเกินไปอาจทำให้ผลวิเคราะห์ไม่สอดคล้องกับสภาพตลาดปัจจุบัน ขณะที่ช่วงเวลาสั้นเกินไปก็อาจให้ข้อมูลไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์
 • รวบรวมข้อมูลการเทรดอย่างละเอียด เก็บข้อมูลการเทรดทุกครั้งตามระบบที่ต้องการทดสอบ โดยแยกแต่ละครั้งเป็น วันที่ คู่สกุลเงิน จุดเปิด จุดปิด กำไร/ขาดทุน ฯลฯ หากเทรดหลายคู่สกุลเงินหรือหลายกรอบเวลา ควรแบ่งประเภทข้อมูลในแต่ละชุดออกจากกันอย่างชัดเจน
 • คำนวณ Win rate นับจำนวนครั้งของเทรดที่มีกำไร หารด้วยจำนวนครั้งทั้งหมด แล้วคูณด้วย 100 เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ Win rate ยิ่งมีจำนวนข้อมูลมากเท่าไหร่ ค่าที่ได้ก็จะยิ่งมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้น
 • วิเคราะห์ความสม่ำเสมอของ Win rate ดูว่าในแต่ละเดือนหรือแต่ละไตรมาส Win rate มีความสม่ำเสมอหรือไม่ หากมีความผันผวนสูง เช่น เดือนนี้ 80% แต่เดือนถัดไป 20% ก็อาจแสดงว่าระบบขาดเสถียรภาพ หรือมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบ ซึ่งต้องวิเคราะห์เพิ่มเติม
 • แยกวิเคราะห์ตามประเภทของการเทรด หากระบบมีการเทรดหลายรูปแบบ เช่น Breakout, Range, News ให้ลองคำนวณ Win rate แยกย่อยในแต่ละประเภท เพื่อเปรียบเทียบว่ารูปแบบใดให้ผลดีที่สุด อาจปรับระบบโดยเน้นเฉพาะรูปแบบที่มี Win rate สูงและลดหรือตัดรูปแบบที่ให้ผลไม่ดีออกไป
 • ขยายการวิเคราะห์ไปที่ระดับกำไรต่อครั้ง นอกจาก Win rate แล้ว ควรดูด้วยว่าในการเทรดแต่ละครั้งนั้น ได้กำไรหรือขาดทุนเฉลี่ยเป็นเท่าไร (Average Profit/Loss) ซึ่งจะบอกถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของระบบได้ดีกว่า เพราะบางระบบอาจมี Win rate สูงมาก แต่กำไรต่อครั้งกลับต่ำเกินไป ไม่คุ้มกับความเสี่ยง
 • คำนวณอัตราส่วน Risk-to-Reward เป็นการประเมินว่าในการเทรดแต่ละครั้ง เรายอมรับความเสี่ยงหรือขาดทุนเท่าไหร่ เพื่อแลกกับโอกาสในการทำกำไรเท่าไหร่ อัตราส่วน 1:2 ขึ้นไปถือว่ายอมรับได้ หากมีค่าต่ำกว่านี้อาจต้องปรับปรุงระบบใหม่
 • วิเคราะห์ Draw down คือจำนวนเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่เงินทุนลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งของการเทรด ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับพอร์ต หากมีค่ามากเกินไป เช่น 40-50% แสดงว่าระบบมีความเสี่ยงสูง แม้จะมี Win rate ที่ดีก็ตาม
 • พิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบ เช่น สภาพคล่องในคู่สกุลเงินนั้นๆ ค่า Spread, Swap รวมถึงค่าคอมมิสชั่นต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลต่อกำไรสุทธิที่ได้รับจริง บางครั้งระบบที่มี Win rate สูง หากมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป กำไรที่ได้รับก็อาจไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
 • ทดสอบกับข้อมูลล่าสุด หลังจากได้ระบบที่มี Win rate น่าพอใจแล้ว ควรนำไปทดสอบกับข้อมูลในช่วง 1-3 เดือนล่าสุดดู เพื่อยืนยันว่าให้ผลในทิศทางเดียวกัน เพราะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หากผลออกมาสอดคล้องกัน ก็มีความน่าเชื่อถือที่จะนำไปใช้งานจริงมากขึ้น แต่หากมีความแตกต่าง ก็ควรกลับไปทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนต่างๆใหม่

ตัวอย่างการวิเคราะห์ระบบเทรด Forex แบบ Trend Following

ตัวอย่างการวิเคราะห์ระบบเทรด Forex แบบ Trend Following โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี (สมมติ 100 เทรด)

รวบรวมข้อมูลการเทรดตามระบบ Trend Following

 • แยกผลการเทรดที่เป็นกำไรและขาดทุน
 • สมมติพบว่ามีเทรดที่กำไร 60 ครั้ง และขาดทุน 40 ครั้ง
 • คำนวณ Win Rate Win Rate = (จำนวนเทรดที่กำไร / จำนวนเทรดทั้งหมด) x 100 = (60 / 100) x 100 = 60%

คำนวณกำไรและขาดทุนเฉลี่ยต่อเทรด

 • สมมติผลรวมของกำไรทั้งหมด = 15,000 USD และผลรวมของขาดทุนทั้งหมด = 4,000 USD กำไรเฉลี่ยต่อเทรด = 15,000 / 60 = 250 USD ขาดทุนเฉลี่ยต่อเทรด = 4,000 / 40 = 100 USD
 • คำนวณอัตราส่วน Risk-to-Reward Risk-to-Reward Ratio = ขาดทุนเฉลี่ยต่อเทรด / กำไรเฉลี่ยต่อเทรด = 100 / 250 = 1 : 2.5 หมายความว่า ในแต่ละเทรดเรายอมขาดทุน 1 ดอลลาร์ เพื่อแลกกับโอกาสกำไร 2.5 ดอลลาร์
 • คำนวณผลกำไรสุทธิ ผลกำไรสุทธิ = (กำไรเฉลี่ย x จำนวนเทรดกำไร) – (ขาดทุนเฉลี่ย x จำนวนเทรดขาดทุน) = (250 x 60) – (100 x 40) = 15,000 – 4,000 = 11,000 USD
 • คำนวณอัตราผลตอบแทน (Return on Investment)
  • สมมติใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 10,000 USD ROI = (ผลกำไรสุทธิ / เงินลงทุน) x 100 = (11,000 / 10,000) x 100 = 110% ต่อปี

คำนวณ Maximum Drawdown

 • สมมติพบว่าช่วงขาดทุนสูงสุดติดต่อกัน ทำให้เงินทุนลดลงจาก 10,000 เหลือ 7,000 USD Max Drawdown = (10,000 – 7,000) / 10,000 x 100 = 30%

สรุป

จากข้อมูลการเทรดระบบ Trend Following ในรอบ 1 ปี จำนวน 100 ครั้ง พบว่า

 • Win Rate = 60%
 • Risk-to-Reward = 1:2.5
 • ผลกำไรสุทธิ = 11,000 USD
 • ROI = 110% ต่อปี
 • Max Drawdown = 30%

ถือเป็นระบบเทรดที่ให้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจทีเดียว อย่างไรก็ตาม เราต้องพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ เช่น ความสม่ำเสมอของ Win Rate, ผลกำไร รวมถึงสภาพคล่องและค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าระบบนี้เหมาะสมที่จะนำไปใช้งานจริง

ทั้งนี้ ตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการคำนวณคร่าวๆ อาจมีรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างไปในการคำนวณจริง ขึ้นอยู่กับวิธีการและเงื่อนไขของแต่ละระบบเทรดครับ แต่หลักการวิเคราะห์จะคล้ายคลึงกัน คือต้องพิจารณาให้ครอบคลุมในหลายๆมิติ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของระบบอย่างรอบด้าน ก่อนตัดสินใจนำไปใช้จริงในการเทรด